Γράφοντας άρθρο

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να γράψουμε ένα άρθρο. Στο άρθρο θα πρέπει να συμπληρώσουμε κάποια στοιχεία , όπως το τίτλο του άρθρου, το όνομά μας , την ημερομηνία και άλλα.

Όπως είπαμε για να γράψουμε ένα άρθρο ενεργοποιούμε την εντολή

\documentclass[options]{article}

και στη θέση της λέξης options περνάμε διάφορες παραμέτρους όπως εξηγήσαμε πιο πάνω. Τώρα πρέπει να δώσουμε στο άρθρο μας κάποια βασικά στοιχεία όπως το όνομά μας , ένα τίτλο και πιθανώς την ημερομηνία. Ο κώδικας παρακάτω

\documentclass[11pt]{article}
\author{Author's name}
\title{Article's title}

\begin{document}
% generates the title
\maketitle

%insert the table of contents
\tableofcontents

\section{My first section}

\end{document}

θα δώσει ένα άρθρο με μέγεθος γραμματοσειράς 11 πόντους. Η εντολή \author στο προοίμιο βάζει το όνομα του συγγραφέα ενώ η εντολή \title εισάγει το τίτλο του άρθρου. Με την εντολή \maketitle καλείται αυτό που εισάγατε στο προοίμιο στο κυρίως έγγραφο. Στη συνέχεια εισάγετε το πίνακα περιεχομένων (Από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως ΤοC από τις αγγλικές λέξεις table of contents.) Το \TeX θα βάζει αυτόματα τα περιεχόμενα κάθε φορά που εσείς εισάγετε μία ενότητα με την εντολή \section. Επίσης θυμόμαστε πως το άρθρο δεν επιδέχεται κεφάλαια.

Εν αντιθέσει με έναν απλό επεξεργαστή κειμένου το \TeX  θα αριθμεί αυτόματα τις σελίδες του άρθρου που γράφετε. Η σύνηθες θέση των σελίδων είναι κέντρο του κάτω μέρους της σελίδας. Μπορείτε αν θέλετε να αλλάξετε τη θέση αυτή καθώς επίσης και να ρυθμίσετε να μην εμφανίζεται η αρίθμηση στο έγγραφο. Το τελευταίο επιτυγχάνεται με την εντολή

\thispagestyle{empty}

Η παραπάνω εντολή παίρνει και άλλους παραμέτρους ανάλογα με το τελικό αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε οι οποίες δε θα μας αποσχολήσουν προς το παρόν.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By Tolaso

Αφήστε μια απάντηση