Κουτάκια Σ – Λ

Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ζητηθεί από αρκετούς αναγνώστες και επειδή το έχω συνήθεια να μη χαλάω χατίρια το γράφω τώρα και όχι αργότερα.

Οπότε στο συγκεκριμένο άρθρο θα δούμε έναν τρόπο με τον οποίο θα φτιάχνουμε λίστες Σ – Λ οι οποίες θα περιέχουν κουτάκια όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

True or False boxes

Για να δούμε λίγο τι παίζει ας αναλύσουμε την εικόνα. Πρώτα από όλα βλέπουμε έναν πίνακα , μία αρίθμηση και μετά κουτάκια. Όμως δε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμο πακέτο για την αρίθμηση δηλ. να βάλουμε το πίνακα μέσα σε ένα

\begin{enumerate}[(a)]
\item
\end{enumerate}

Αν δε με πιστεύετε μπορείτε να το τρέξετε μόνοι σας και να δείτε τα σφάλματα που θα σας βγάλει ο μεταγλωττιστής. Συνεπώς θα ορίσουμε μόνοι μας την αρίθμηση κάπως έτσι:

\newcounter{abc}
\renewcommand{\theabc}{\stepcounter{abc}\alph{abc}}

και θα τη καλούμε στο κυρίως έγγραφο με την εντολή (\theabc) έτσι ώστε να εμφανιστούν και οι παρενθέσεις.

Μένει να γίνει ο πίνακας και φυσικά τα κουτάκια. Τα κουτάκια είναι εύκολα. Η εντολή που θα τα παράγει είναι η ακόλουθη:

\newcommand{\answerbox}{\fbox{\phantom{M}}}

και θα τα καλούμε μέσα το κυρίως έγγραφο με την εντολή \answerbox .

Για το πίνακα θα χρησιμοποιήσουμε το πακέτο

\usepackage{tabularx}

Μέσα στο κυρίως έγγραφο θα βάλουμε τα εξής:

\def\arraystretch{2}% increase vertical spacing
\noindent\begin{tabularx}{\textwidth}{cXcc}
& & T & F\\
(\theabc) & Fungi depend on plants and animals for food & \answerbox & \answerbox\\
(\theabc) & Ferns and mold are fungi because the reproduce from spores & \answerbox & \answerbox\\
(\theabc) & Bacteria are harmful to our body & \answerbox & \answerbox\\
(\theabc) & Yeast is a tiny living thing & \answerbox & \answerbox
\end{tabularx}

Και ο συνολικός κώδικας είναι ο ακόλουθος:

\documentclass{article}
\usepackage{tabularx}
\newcounter{abc}
\renewcommand{\theabc}{\stepcounter{abc}\alph{abc}}
\newcommand{\answerbox}{\fbox{\phantom{M}}}
\begin{document}
\def\arraystretch{2}% increase vertical spacing
\noindent\begin{tabularx}{\textwidth}{cXcc}
& & T & F\\
(\theabc) & Fungi depend on plants and animals for food & \answerbox & \answerbox\\
(\theabc) & Ferns and mold are fungi because the reproduce from spores & \answerbox & \answerbox\\
(\theabc) & Bacteria are harmful to our body & \answerbox & \answerbox\\
(\theabc) & Yeast is a tiny living thing & \answerbox & \answerbox
\end{tabularx}
\end{document}


ΠΡΟΣΟΧΗ


Αν πάτε να βάλετε και άλλη λίστα με κουτάκια κάτω από ήδη μία υπάρχουσα τότε η αρίθμηση θα συνεχίσει στο (ε) και δε θα πάει στο (α) . Για να ξανά γυρίσει να μετράει ξανά από το (α) προσθέτετε μετά το πέρας του πίνακα την εξής εντολή


\setcounter{abc}{0}

και όχι 1 αφού η \LaTeX αυξάνει αυτόματα το δείκτη κατά 1. Αν το βάζατε 1 θα πήγαινε 2.


Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση