Το πακέτο amsthm

Στο παρόν άρθρο θα δούμε το πακέτο της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας amsthm (amstheorem) το οποίο μας βοηθάει να γράφουμε προτάσεις, θεωρήματα, λήμματα , αποδείξεις και άλλα.

Καταρχάς το καλούμε στο προοΐμιο με την εντολή

\usepackage{amsthm}

όπως είχαμε δει και σε παλαιότερο άρθρο . Δε χρειάζεται κάποια ειδική εγκατάσταση αφού υπάρχει στις 2 βασικές εκδόσεις του \TeX.

1. Θεωρήματα

Για να ορίσουμε ένα περιβάλλον για τα θεωρήματα γράφουμε στο προοΐμιο το εξής

\newtheorem{theorem}{Θεώρημα}[section]

όπου η πρώτη παράμετρος ορίζει το περιβάλλον και η δεύτερη τι θα εμφανίζει το περιβάλλον. Κατά συνέπεια αν στο κυρίως έγγραφο γράψω

\begin{theorem}[Θεώρημα Πυθαγόρα]
\end{theorem}

τότε θα εμφανιστεί η λέξη

Θεώρημα 1.1 (Θεώρημα Πυθαγόρα)

με μαύρα γράμματα και στη συνέχεια το θεώρημα που έχω ορίσει στο περιβάλλον.

Ακριβώς παρόμοια μπορούμε να ορίσουμε λήμματα, προτάσεις και τα λοιπά.

2. Αποδείξεις

Εδώ δε χρειάζεται να ορίσουμε κάτι αφού το περιβάλλον

\begin{proof}

είναι ήδη ορισμένο. Απλά το ενεργοποιούμε και γράφουμε μέσα σε αυτό την απόδειξη. Όταν θα κάνουμε μεταγλώττιση του κειμένου θα εμφανιστεί το εξής

Απόδειξη.

 

\square

Δηλαδή στο τέλος της απόδειξης το \TeX θα τοποθετήσει αυτόματα ένα ασπρό κουτάκι τετράγωνο. Σε ορισμένους μπορεί να αρέσει σε άλλους πάλι όχι. Για να αλλάξουμε το κουτάκι γράφουμε στο προοΐμιο το εξής

\renewcommand \qedsymbol{ }

όπου στο κενό πλαίσιο βάζουμε το σύμβολο ή το κείμενο που θέλουμε να αντικαταστήσει το υπάρχον QED σύμβολο.

Υ.Σ: Το QED σημαίνει Quod Erat Demonstradum

 

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση