Αρίθμηση ( Α_1 , Α_2, ... )

Αρίθμηση ( Α_1 , Α_2, ... )

Περιγραφή: αρίθμηση

Κατηγορίες: LaTeX

Σύδεσμος προς αυτό το άρθρο: Επιλογή όλων

[url=http://latex.tolaso.com.gr/community/app.php/kb/viewarticle?a=13&sid=d074b3b84ccdd0e670c807efde415f61]Βάση Δεδομένων - Αρίθμηση ( Α_1 , Α_2, ... )[/url]

Γνωρίζουμε πως για να κάνουμε αρίθμηση στη LaTeX χρησιμοποιούμε το πακέτο
 1. \usepackage[shortlabels]{enumitem}
το οποίο είναι προτιμότερο από το
 1. \usepackage{enumerate}
μιας και παρέχει περισσότερες επιλογές. Στη συνέχεια να δημιουργήσουμε μία λίστα όπως για παράδειγμα η
 1. dada
 2. yada yada
 3. ...
χρησιμοποιούμε στο κυρίως έγγραφο την εντολή
 1. \begin{enumerate}[i.]
 2. \item dada
 3. \item yada yada
 4. \item ...
 5. \end{enumerate]
Πώς θα δημιουργήσουμε όμως μία λίστα όπως την παρακάτω;

Δ_1) dada
Δ_2) yada yada
Δ_3) ....

Πάλι θα χρησιμοποιήσουμε το πακέτο enumitem αλλά θα περάσουμε διαφορετική παράμετρο.

 1. \documentclass[parameters]{parameter}
 2. %your packages go here
 3. \usepackage[shortlabels]{enumitem}
 4.  
 5. %custom command
 6.  
 7. \newcommand{\subscript}[2]{#1\textsubscript#2}
 8.  
 9.  
 10. \begin{document}
 11. \begin{enumerate}[label=\subscript{Α}{{\arabic*}})]
 12. \item dada
 13. \item yada yada
 14. \item ...
 15. \end{enumerate}
 16.  
 17. \end{document}

Ουσιαστικά αυτό που κάναμε είναι να γράψουμε μία μακροεντολή που δέχεται δύο παραμέτρους και να τη περάσουμε ως όρισμα στο περιβάλλον αρίθμησης. Το πρώτο όρισμα παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια του περιβάλλοντος ενώ το δεύτερο όρισμα μεταβάλλεται.
cron