Δεσμευμένοι χαρακτήρες

Δεσμευμένοι χαρακτήρες

Περιγραφή: Ποιοι χαρακτήρες είναι δεσμευμένοι από τη LaTeX

Κατηγορίες: LaTeX

Σύδεσμος προς αυτό το άρθρο: Επιλογή όλων

[url=http://latex.tolaso.com.gr/community/app.php/kb/viewarticle?a=9&sid=38065547c3962c215b1fc4c84698d5b8]Βάση Δεδομένων - Δεσμευμένοι χαρακτήρες[/url]

Όπως κάθε γλώσσα έτσι και η LaTeX δεσμεύει 10 σύμβολα για εσωτερικές λειτουργίες. Τα 10 από αυτά είναι τα ακόλουθα:
 • \
 • %
 • &
 • _
 • {
 • }
 • ~
 • $
 • ^
 • #
τα οποία όπως είναι λογικό επιτελούν κάποιες λειτουργίες. Ας τα δούμε πιο αναλυτικά:
 1. Το σύμβολο \ μπαίνει μπροστά από κάθε εντολή. Κατά συνέπεια δε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλη χρήση.
 2. Το σύμβολο % στη γλώσσα LaTeX εισάγει σχόλια. To χρησιμοποιούμε για να εισάγουμε σχόλια ώστε να καταλαβαίνουμε τόσο εμείς όσο και οι άλλοι τη χρήση ενός κώδικα. Για παράδειγμα:
  1. \documentclass[11pt]{article}
  2. %load the AMS packages
  3. \usepackage{amsfonts}
  4. \usepackage{amssymb}
  5. \usepackage{amsmath}
 3. To σύμβολο & αποκαλείται ampersand. (ελληνική μετάφραση ; ) και συνήθως είναι αυτό που μας βοηθάει στη στοίχιση π.χ πινάκων , εξισώσεων. Ας δούμε το κώδικα:
  1. \begin{pmatrix}
  2. 1 & 4 \\
  3. 4& 5
  4. \end{pmatrix}
  και δίδει Εικόνα.
 4. Τα σύμβολα @ και ~ ουσιαστικά αφήνουν κενό.
 5. To δολλάριο χρησιμοποιείται για να εσωκλείσει τις μαθηματικές παραστάσεις ή τους μαθηματικούς τύπους. Το μόνο δολλάριο κάνει στοίχιση μέσα στο κείμενο ενώ το διπλό δολλάριο κάνει στοίχιση στο κέντρο.Συμβουλή: Μη ξεχνάτε ότι όταν ανοίγετε ένα δολλάριο πρέπει να το κλείσετε κιόλας. Επίσης κλείνουμε με όσα δολλάρια έχουμε ανοίξει. Δηλαδή αν ανοίξουμε με δύο δολλάρια πρέπει να κλείσουμε και με δύο δολλάρια αλλιώς ο κειμενογράφος θα δώσει μήνυμα σφάλματος.
 6. Τα σύμβολα \{ , \} και _ ανήκουν στις ομάδες του \LaTeX τις οποίες θα δούμε αργότερα.
Εύλογο ερώτημα τώρα είναι πώς εμφανίζουμε αυτά τα σύμβολα όταν τα χρειαζόμαστε. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να γράψουμε το 10%. Όπως είδαμε πάνω το % είναι δεσμευμένο και δε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Η λύση στη περίπτωση αυτή είναι απλή και χρησιμοποιούμε τα control symbols (όπως τα έχει ονομάσει ο Knuth) τα οποία καλούμε χρησιμοποιώντας το \ μπροστά από το κάθε σύμβολο. Κατά συνέπεια αν γράψουμε \% θα εμφανιστεί το % και όμοια για τα υπόλοιπα.

Προσοχή: Για να εμφανιστεί το σύμβολο \ χρησιμοποιούμε την εντολή \backslash που δίδει \ ενώ για εμφανίσουμε το / δίδουμε την εντολή \slash .

Τέλος να τονίσουμε πως τα \\ είναι και αυτά δεσμευμένα μιας και χρησιμοποιούνται για αλλάξουν γραμμή.
cron