Η αναζήτηση βρήκε 56 εγγραφές

από Tolaso
Τρί Αύγ 25, 2020 9:35 am
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Όριο συνάρτησης στο x_0
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 208

Όριο συνάρτησης στο x_0

\documentclass[12pt]{standalone} \usepackage{tikz} \begin{document} \begin{tikzpicture} \draw[->] (-2, 0) -- (4, 0) node[below]{$x$}; \draw [->] (0, -1) -- (0, 3) node[left]{$y$}; \draw[line width=1.6pt, cyan!60!black] (-1,-1) to[out=10,in=70-180] (1,1)% to[out=70,in=0-180] (2,2)% to[out=0,in=0-180...
από Tolaso
Δευ Ιούλ 13, 2020 10:59 am
Δ. Συζήτηση: Στοχειοθεσία κειμένου
Θέμα: Στοιχεία εγγράφου | Metadata
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 1612

Re: Στοιχεία εγγράφου | Metadata

Κώδικας: Επιλογή όλων

%use with XeLaTeX
\usepackage[pdfauthor={Your Name},
      pdftitle={The Title},
      pdfsubject={The Subject},
      pdfkeywords={Some Keywords},
      pdfproducer={XeLateX with hyperref},
      pdfcreator={Xelatex}]{hyperref}
από Tolaso
Κυρ Ιούλ 05, 2020 12:36 pm
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Άθροισμα διανυσμάτων
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 378

Άθροισμα διανυσμάτων

\documentclass[12pt, a4paper]{standalone} \usepackage{amsmath} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{tikz} \begin{document} \begin{tikzpicture} \draw [thick , ->] (0,0) -- (2, 2); \draw (0.8, 1) node[above]{$\mathbf{a}$}; \draw [thick , ->] (1, 3) -- (3, 3); \draw (2, 3) node[above...
από Tolaso
Κυρ Ιουν 07, 2020 2:04 pm
Δ. Συζήτηση: Στοχειοθεσία κειμένου
Θέμα: Αρίθμηση θεωρημάτων με το tcolorbox
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 579

Αρίθμηση θεωρημάτων με το tcolorbox

Θα δούμε πώς μπορούμε να παράγουμε το παρακάτω στη LaTeX. Αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά είναι αυτόματη αρίθμηση στα θεωρήματα , τις προτάσεις αλλά και στους ορισμούς. Στιγμιότυπο από 2020-06-07 16-56-23.png Θα χρησιμοποιήσουμε το πακέτο \usepackage[most]{tcolorbox} καθώς και τη βιβλιοθήκη αυτού \ne...
από Tolaso
Δευ Μαρ 02, 2020 9:09 am
Δ. Συζήτηση: Στοχειοθεσία κειμένου
Θέμα: Δημιουργία μενού εστιατορίου
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 3412

Δημιουργία μενού εστιατορίου

Θα δημιουργήσουμε το παρακάτω. sample-menu-1.png και ο κώδικας που το δημιουργεί είναι ο παρακάτω. %compile with XeLaTeX \documentclass[12pt]{article} \usepackage[greek, ngerman]{babel} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage[textwidth=12cm,centering]{geometry} \usepackage[...
από Tolaso
Τρί Δεκ 10, 2019 8:53 am
Δ. Συζήτηση: Στοχειοθεσία κειμένου
Θέμα: Δημιουργία Κεφαλίδας Διαγωνίσματος
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2440

Δημιουργία Κεφαλίδας Διαγωνίσματος

Στο ποστ αυτό θα δημιουργήσουμε το παρακάτω. Στιγμιότυπο από 2019-12-10 10-43-40.jpg Στο προοϊμιο δημιουργούμε τη μακροεντολή %load tcolorbox \usepackage[most]{tcolorbox} %add macro \newcommand{\test}[1]{% \begin{tcolorbox}[colframe=mygray,boxrule=0.5pt,arc=4pt, left=6pt,right=6pt,top=6pt,bottom=6pt...
από Tolaso
Δευ Δεκ 09, 2019 3:54 pm
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Πεδίο Ορισμού - Πεδίο τιμών
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 3519

Πεδίο Ορισμού - Πεδίο τιμών

Στο ποστ αυτό θα φτιάξουμε τα παρακάτω. domain_range.png Ο κώδικας που το δίδει είναι ο ακόλουθος: \documentclass[11pt, a4paper]{memoir} \usepackage{amsmath} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsthm} \usepackage{pgf,tikz} \usepackage{pgfplots} \pgfplotsset{compat=1.11} \usepacka...
από Tolaso
Σάβ Νοέμ 09, 2019 6:36 pm
Δ. Συζήτηση: Γραμματοσειρές και Χαρακτήρες
Θέμα: Οδηγός εγκατάστασης γραμματοσειρών
Απαντήσεις: 3
Προβολές: 3480

Re: Οδηγός εγκατάστασης γραμματοσειρών

Καλησπέρα,

γράφετε σε XeTeX ; Αν ναι, δε θα μπορέσω να σας βοηθήσω διότι δε το χρησιμοποιώ. Έχετε Windows ή κάποιο λειτουργικό σύστημα UNIX ; Η ερώτηση είναι πώς να εγκαταστήσετε τη kerkis ;
από Tolaso
Τρί Μαρ 19, 2019 7:40 pm
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας
Απαντήσεις: 7
Προβολές: 5463

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Προχωράμε σε κάτι πιο προχωρημένο. Στο πίνακα εδώ είδαμε πως να σχεδιάζουμε πίνακα με συγκεκριμένο πεδίο ορισμού. Τώρα θα δώσουμε το κώδικα ώστε να "χρωματίζουμε" τα σημεία που δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού. Θα φτιάξουμε τον ίδιο πίνακα αλλά θα τονίσουμε κάποια στοιχεία του. Ο κώδικας παρακάτω δίδε...
από Tolaso
Τρί Μαρ 19, 2019 6:56 pm
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας
Απαντήσεις: 7
Προβολές: 5463

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Ένας άλλος πίνακας μονοτονίας με διάστημα που δε διακόπτεται η μονοτονία. Η σύνταξη του πίνακα αυτού διαφέρει λίγο από τα παραπάνω παραδείγματα. \begin{tikzpicture} \tkzTabInit[color, colorT = yellow!20, colorC = red!20, colorL = blue!20, colorV = lightgray!20, espcl=3]% {$x$/1,$f'$/1, $f$/2}{$-\in...