Σελίδα 1 από 1

πρόβλημα ανάγνωσης εντολών

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μαρ 06, 2018 9:50 am
από kkoudas
Προσπαθώ να μεταβώ στον Texmaker, ώστε να αποφύγω το πρόβλημα που έχω εκθέσει εδώ. Ενώ όμως ο κώδικας (παρατίθεται παρακάτω) λειτουργεί στον TeXstudio, στον Texmaker μου κάνει προβλήματα, όπως διαπιστώνετε από την παρακάτω εικόνα.
πρόβλημα εντολών.JPG
πρόβλημα εντολών.JPG (142.18 KiB) Προβλήθηκε 5222 φορές
Τι πρόβλημα υπάρχει; Μήπως σχετίζεται με το πρόβλημα που αντιμετωπίζω εδώ;

O κώδικας που έχω γράψει είναι:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\documentclass[a4paper,11pt]{book}
\usepackage{amsmath, amsthm, amssymb, amsfonts}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{pifont}% http://ctan.org/pkg/pifont (για σύμβολα)

\usepackage{imakeidx} % Για ευρετήριο
\makeindex

\usepackage[english,greek]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{cmbright}
\usepackage{gfsbodoni}

\newcommand{\set}[1]{\mathbb{#1}}
\newcommand{\hm}{\text{ημ}}
\newcommand{\syn}{\text{συν}}
\newcommand{\ef}{\text{εφ}}
\newcommand{\sef}{\text{σφ}}

\usepackage{enumerate}

\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{shapes,snakes} % Για φάνσι κουτακια

\usepackage{graphicx} %Απαραίτητο αν συμπεριλαμβάνετε εικόνες
\usepackage{fancybox}
\usepackage{wasysym}


\usepackage{longtable} %Απαιτείται αν χρησιμοποιείτε πίνακες με κεφαλίδες
\usepackage{latexsym}
\usepackage{makeidx}

\theoremstyle{remark}
\newtheorem{defin}{Ορισμός}[chapter]
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{examp}{Παράδειγμα}[section]
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{theo}{Θεώρημα}[chapter]

\title{ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ}
\author{Κώστας Κούδας}

\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents


\chapter*{Εισαγωγή}
Πολλές φορές 
\part{Πρ}

\chapter{1o}
\part{Δευτ}


\chapter{Πτ}
\begin{theo}
Τεστ. Τεστ
\end{theo}

\printindex


\end{document}

Re: πρόβλημα ανάγνωσης εντολών

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μαρ 06, 2018 1:47 pm
από Tolaso
Αν τα προβλήματα που σας δημιουργεί είναι αυτά που βλέπω με μπλε τότε δε πρέπει να ανησυχείτε. Αν πάλι εμφανίζονται προβλήματα με κόκκινο χρώμα τότε δε τα βλέπω στη φωτογραφία.

Αυτά που είναι με μπλε χρώμα είναι ενδείξεις ( προειδοποιήσεις ) που δεν επηρρέαζουν τη μετατροπή του κώδικα σε PDF. Καλό είναι όμως να μπορούμε να διορθώνουμε κάποια από αυτά. Π.χ κάποιες φορές η προειδοποίηση μας λέει πως κομμάτια του κώδικα εξέχουν των περιθωρίων του εγγράφου. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Αν πάλι είναι κάτι άλλο που δε βλέπω ( δεν έχω εγκατεστημένο TeX Maker ) τότε μπορούμε να το συζητήσουμε.

Υ.Σ: Υποθέτω πως παράγει το PDF έτσι;

Σημείωση: Ο TeXmaker και ο TeXstudio έχουν αρκετές τεχνικές διαφορές.

Re: πρόβλημα ανάγνωσης εντολών

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μαρ 07, 2018 7:50 am
από kkoudas
Όντως δεν ήταν κάτι σοβαρό... Νόμιζα πως όφειλε να εμφανίσει αμέσως το pdf, όπως και ο texstudio, αλλά δεν ισχύει αυτό. Έπρεπε να πατήσω το δίπλα βελάκι...

Ναι το pdf μου το εμφάνιζε κανονικά (όσο το κοίταξα).

Είπα να χρησιμοποιήσω τον texmaker μήπως λειτουργεί εκεί το "ctrl+κλικ=αναζήτηση στον κώδικα", αλλά ούτε 'κει λειτουργούσε, δυστυχώς... Τελικά θα φταίει το miktex, ε;

Ευχαριστώ!