Σελίδα 1 από 1

Εισαγωγή στις μακροεντολές ( #4 )

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Ιούλ 09, 2017 2:20 pm
από Community Bot
Στον οδηγό αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε τις εσωτερικές λειτουργίες του LaTeX. Ας πάρουμε για παράδειγμα το template του report. Ας υποθέσουμε ότι γράφουμε την εντολή
\section{Εισαγωγή} Τότε θα εμφανιστεί το κείμενο

0.1 Εισαγωγή

το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε αφού μας εμφανίζει το 0 πράγμα λογικό αφού δε βρισκόμαστε μέσα σε κάποιο κεφάλαιο. Μπορούμε όμως να το επαναπροσδιορίσουμε αφού η εντολή \section αντιστοιχεί σε μία εσωτερική εντολή \thesection και άρα χρησιμοποιώντας τη μάκρο
\renewcommand \thesection
{\thechapter.\@arabic\c@section} Η παραπάνω εντολή επαπροσδιορίζει την εντολή \thesection ενεργοποιώντας την εντολή \thechapter και στη συνέχεια τυπώνει μία τελεία ακολουθούμενη από την αραβική τιμή του μετρητή που καλείται section. ( Η εσωτερική λειτουργεία του LaTeX για να αναφέρεται σε μετρητές είναι η \c )

Κάτι παρόμοιο έχουμε κάνει και όταν παραμετρικοποίησαμε τις λίστες αρίθμησης στο άρθρο εδώ.