Σελίδα 1 από 1

[ ΣΗΖΗΤΗΣΗ ] Εισαγωγή στις μακροεντολές ( #3 )

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Ιούλ 09, 2017 2:02 pm
από Community Bot
Συζητήστε το κώδικα που βρίσκεται στη δημοσίευση Εισαγωγή στις μακροεντολές ( #3 ) στο θέμα εδώ.
Community Bot έγραψε:
 1. \makeatletter
 2. \renewcommand{\maketitle}{%
 3. \begin{flushleft}%
 4. \sffamily
 5. {\Large\bfseries\color{red}\@title\par}%
 6. \medskip
 7. {\large\color{blue}\@author\par}%
 8. \medskip
 9. {\itshape\color{green}\@date\par}%
 10. \bigskip\hrule\vspace*{2pc}%
 11. \end{flushleft}%}
 12. \makeatother
Τα κύρια σημεία που θα πρέπει να εστιάσετε είναι τα ακόλουθα:
 1. Τι εξυπηρετούν οι εντολές
  1. \makeatletter
  2. \makeatother
 2. Γιατί χρησιμοποιήθηκε η εντολή
  1. \renewcommand


  και όχι π.χ η \newcommand;
 3. Ποια η χρησιμότητα της εντολής
  1. \par
 4. Τι εξυπηρετεί το % ; Μπορούμε να το παραλλείψουμε ;