Σελίδα 1 από 1

Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Νοέμ 26, 2017 4:29 pm
από Community Bot
Δίνουμε στο παρακάτω ποστ ορισμένους κώδικες ως sample για κατασκευή πινάκων προσήμου - μονοτονίας - κοιλότητας / κυρτότητας.

Προτού ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τους πίνακές μας θα πρέπει να φορτώσουμε στο προοίμιο τα ακόλουθα πακέτα:
 1. \usepackage{amsmath}
 2. \usepackage{amsfonts}
 3. \usepackage{amssymb}
 4. \usepackage{pgf,tikz}
 5. \usepackage{tkz-tab}
 6. \usetikzlibrary{shapes,snakes,arrows,backgrounds}
 7. \usetikzlibrary{scopes,svg.path,shapes.geometric,shadows}
1. Απλός Πίνακας Προσήμου

Θα μελετήσουμε τη συνάρτηση (x-1)(x-2) ως προς το πρόσημο. Ο κώδικας που δίδει το πρόσημο της συνάρτησης αυτής είναι ο:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[espcl=1.5]
{$x$ / 1 ,$x-1$ /1 , $x-2$ /1 , $P(x)$ /1 }
{$-\infty$ , $1$ , $2$ , $+\infty$}
\tkzTabLine{, -,z, +, t, +}
\tkzTabLine{ , - , t, - , z , +}
\tkzTabLine{, + , z, - , z , +}
\end{tikzpicture}
και παράγει το παρακάτω
d12bf39c-ba24-4e20-9f57-66456e550a1a.png
d12bf39c-ba24-4e20-9f57-66456e550a1a.png (6.24 KiB) Προβλήθηκε 2044 φορές
Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε το παραπάνω κώδικα ως "μπούσουλα" για τους μελλοντικούς σας πίνακες προσήμου. Σημειώσατε ότι το z είναι η θέση μηδενισμού και ότι το t βάζει τις διακεκκομένες γραμμές.

2. Πίνακας Προσήμου με συγκεκριμένο πεδίο ορισμού

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[lgt=3,espcl=1.5]
%
{$x$                  /1,
$x^2-3x+2$              /1,
$(x-e)\ln x$          /1,
$\dfrac{x^2-3x+2}{(x-e)\ln x}$ /2}
{$0$ , $1$ , $2$ , $e$ ,$+\infty$}
\tkzTabLine{ t,+,z,-,z,+,t,+,}
\tkzTabLine{ d,+,z,-,t,-,z,+,}
\tkzTabLine{ d,+,d,+,z,-,d,+,}
\end{tikzpicture}
και δίδει
7b6ac89a-83c1-4fe9-82c4-b580a48536b1.png
7b6ac89a-83c1-4fe9-82c4-b580a48536b1.png (10.73 KiB) Προβλήθηκε 2044 φορές
Μπορείτε να έχετε το παραπάνω κώδικα ως μπούσουλα για να φτιάχνετε πίνακες προσήμου όπου οι συναρτήσεις σας δεν ορίζονται. Εδώ το γράμμα d βάζει μία διπλή γραμμή.

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Νοέμ 26, 2017 4:51 pm
από Community Bot
3. Πίνακας μονοτονίας με περιορισμούς

Ας δούμε το παρακάτω κώδικα:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tikzset{arrow style/.style = {black,
>->,
> = latex’}}
\tkzTabInit[color,espcl=3]{$x$ /1, $f'$ /1, $f$ /1}
{$0$,$+\infty$}
\tkzTabLine{d,+,}
\tkzTabVar{D-/ / $-\infty$,+/ $+\infty$ /}
\end{tikzpicture}
και δίδει
e6650982-9451-40c7-9265-501687ab3d83.png
e6650982-9451-40c7-9265-501687ab3d83.png (3.88 KiB) Προβλήθηκε 2039 φορές
Ένας πιο πλωτός πίνακας θα μπορούσε να είναι ο ακόλουθος:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tikzset{arrow style/.style = {black,
>->,
> = latex’,}}
\tkzTabInit[lgt=1.5,espcl=6.5]{$x$ /1,$f'$ /1,$f$ /3}
{$-\infty$,$0$,$+\infty$}
%
\tkzTabLine{,-,d,-,}
\tkzTabVar{+/ $0$ / ,-D+/ $-\infty$ / $+\infty$ , -/ $0$ /}
\end{tikzpicture}
και να δώσει
e7fbf230-24f5-4627-9628-d57aa64ef8f8.png
e7fbf230-24f5-4627-9628-d57aa64ef8f8.png (11.19 KiB) Προβλήθηκε 2039 φορές
Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παραπάνω κώδικες ως "μπούσουλα" προκειμένου να κατασκευάσετε και σεις παρόμοιες πίνακες μονοτονίας.

4. Πίνακας Μονοτονίας χωρίς αλλαγή μονοτονίας

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[espcl=4]{$x$ /1,$f’(x)$ /1,$f(x)$ /2}
{$0$ , $1$ ,$2$, $+\infty$}
%
\tkzTabLine{d,+ , z,+ , z,+ ,    }
\tkzTabVar{D-/ / $-\infty$,R/ /,R/  /,+/ $+\infty$  /}
%
\end{tikzpicture}
Το μυστικό εδώ είναι η εντολή R η οποία δίνει στο TeX να καταλάβει πως το βέλος πρέπει να συνεχίσει.

5. Πίνακας μονοτονίας με κενό ανάμεσα

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tikzset{arrow style/.style = {black,
>->,
> = latex',}}
\tkzTabInit[lgt=1,espcl=2]{$x$ /1, $f$ /2}{$0$,$1$,$2$,$3$}
\tkzTabVar{+/ $1$ / ,-DH/ $-\infty$ / ,D+/ / $+\infty$, -/ $2$ / }
\end{tikzpicture}
και δίδει
075f77ca-e32b-4f54-a982-2389708c1d2b.png
075f77ca-e32b-4f54-a982-2389708c1d2b.png (11.39 KiB) Προβλήθηκε 2039 φορές
Τα παραπάνω παραδείγματα καλύπτουν τις περισσότερες μορφές πινάκων μονοτονίας. Αν παρόλα αυτά δε καλύπτεστε μη διστάσετε να ρωτήσετε.

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Νοέμ 26, 2017 5:23 pm
από Community Bot
Και φτάσαμε στο πιο δύσκολο. Ένα πίνακα κοιλότητας / κυρτότητας αλλά και μονοτονίας ταυτόχρονα. Δυστυχώς στο manual του tkz-tab δε καλύπτεται κάτι τέτοιο. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις έτσι ώστε να φτιάξουμε τα βελάκια της κυρτότητας. Για παράδειγμα θα φτιάξουμε το παρακάτω πίνακα:
1f4d6fb1-cd85-402a-a19a-b86a33be39c6.png
1f4d6fb1-cd85-402a-a19a-b86a33be39c6.png (6.59 KiB) Προβλήθηκε 2039 φορές
Ο κώδικας που τον δίδει είναι ο ακόλουθος:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[color, colorT = yellow!20, colorC = red!20, colorL = blue!20, colorV = lightgray!20, espcl = 2]
 { x /1, $f''$ /1, $f'$ /1, $f$ /2} 
 {$0$ , $1$, $+\infty$} 
 \tkzTabLine {d ,-, t,-, } 
 \tkzTabLine {d,+, z,-,}
 \makeatother 
 \begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth] \draw (2.9,-4.5) to [bend left=45] (3.9,-3.5); 
 \draw (5.0,-3.5) to [bend left=45] (6.0, -4.5) ; 
 \end{scope} 
 \makeatother 
 \end{tikzpicture}
Τα βελάκια παράγονται σε αυτή τη γραμμή
 1.   \begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth] \draw (2.9,-4.5) to [bend left=45] (3.9,-3.5); \draw (5.0,-3.5) to [bend left=45] (6.0, -4.5) ; \end{scope}
Μπορούμε να επεκτείνουμε το κώδικα και να βάλουμε όσες κοιλότητες θέλουμε: ( ο κώδικας παρακάτω δείχνει κάτι τυχαίο ... ! Δε ξέρω καν αν υπάρχει τέτοια συνάρτηση... το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει )

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[color, colorT = yellow!20, colorC = red!20, colorL = blue!20, colorV = lightgray!20, espcl = 2]
{ x /1, $f''$ /1, $f'$ /1, $f$ /2}
{$0$ , $1$, $2$ , $3$ , $+\infty$}
\tkzTabLine { ,-, t,-,t, + , z, +}
\tkzTabLine {,+, z,-, t, -, z, +}
\begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth] \draw (2.9,-4.5) to [bend left=45] (3.9,-3.5);
\draw (5.0,-3.5) to [bend left=45] (6.0, -4.5) ;
\draw (7.0 , -3.5) to [bend right=45] (8.0, -4.5);
\draw (9.0, -4.5) to [bend right=45] (10 , -3.5);
\end{scope}
\makeatother
\end{tikzpicture}
4d241096-3420-47e9-9e99-1776b902c3da.png
4d241096-3420-47e9-9e99-1776b902c3da.png (10.5 KiB) Προβλήθηκε 2039 φορές
Το μυστικό εδώ είναι πώς θα βάζουμε τα βέλη. Βλέπετε στο κώδικα πως οι συντεταγμένες προχωρούν ανά μία. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το (2.9 , -4.5) και ανεβήκαμε στο (3.9, -3.5) . Αυτό ήταν το πρώτο βέλος. Στη συνέχεια το δεύτερο βέλος ξεκίνησε στο σημείο (5, -3.5) και πήγε στο (6, -4.5) κοκ. Αυτό έχει να κάνει με τα διαστήματα που χωρίζει το TeX το πίνακα. Με βάση αυτό ( και τη τεχνική που μόλις αναφέραμε ) μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας πίνακα κοιλότητας.

Αν έχετε απορίες μη διστάσετε να ρωτήσετε.

Ενημέρωση: Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε και άλλο πίνακα για τη τρίτη παράγωγο αρκεί να θυμηθείτε να κατεβάσετε μία συντεταγμένη τα βελάκια.

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Νοέμ 26, 2017 7:49 pm
από Jmetax
Πολύ ωραία παραδείγματα. Φυσικά απαντάει και στην ερώτηση που είχα ανοίξει τότε εγώ εδώ viewtopic.php?f=8&t=21 ... Θαρρώ πως αν δώσουμε και περισσότερα παραδείγματα θα έχουμε και έτοιμους κώδικες για τα περισσότερα ... !!!

Υ.Σ: Βλέπω και Χριστουγεννιάτικο style και μου αρέσει. Άντε ... λίγες μέρες μένουν ακόμα.

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Νοέμ 03, 2018 1:54 pm
από Community Bot
Μία άλλη μορφή πίνακα είναι η παρακάτω:
quicklatex.com-73f136d561218f194e01d6cc3d295eff_l3.png
quicklatex.com-73f136d561218f194e01d6cc3d295eff_l3.png (23.2 KiB) Προβλήθηκε 1249 φορές
και ο κώδικας:
 1. \begin{tikzpicture}[scale=1.5]
 2.     \tkzTabInit[color,
 3.     colorT = yellow!20,
 4.     colorC = red!20,
 5.     colorL = blue!20,
 6.     colorV = lightgray!20,
 7.     espcl = 2]
 8.     { $x$          /1,%
 9.         $f''$     /1,%
 10.         $f$       /1}%
 11.     {$-\infty$,$\dfrac{1}{3}$,+$\infty$}%
 12.     \tkzTabLine {,-,z,+ }
 13.     \makeatother
 14.     \begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth]
 15.     \draw (2.5,-2.5) to [bend left=70] (3,-2.5);
 16.     \draw (3.8,-2.5) to [bend left=70] (4.3,-2.5);
 17.     \draw (4.8,-2.4) to [bend right=70] (5.3,-2.4);
 18.     \draw (5.8,-2.4) to [bend right=70] (6.3,-2.4);
 19.     \end{scope}
 20.     \makeatother
 21.     \end{tikzpicture}

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Νοέμ 03, 2018 2:57 pm
από Community Bot
Και ένας εναλλακτικός πίνακας κυρτότητας:
quicklatex.com-3be37089cb0008670f4da551a2d78d36_l3.png
quicklatex.com-3be37089cb0008670f4da551a2d78d36_l3.png (62.78 KiB) Προβλήθηκε 1248 φορές

O κώδικας αυτού:

 1. \begin{tikzpicture}[scale=1.3]
 2.     \tkzTabInit[color,
 3.     colorT = yellow!20,
 4.     colorC = red!20,
 5.     colorL = blue!20,
 6.     colorV = lightgray!20,
 7.     espcl = 2]
 8.     { $x$          /1,%
 9.         $f''$     /1,%
 10.         $f'$       /1, %
 11.         $f$    /4}
 12.     {$-\infty$, $0$ , $2$ , $3$ , $+\infty$}%
 13.     \tkzTabLine{,+, z, -, z, +, t,+ }
 14.     \tkzTabLine {,-,z,-, t, -, z, + }
 15.    
 16.  
 17.     \makeatother
 18.     \begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth]
 19.     \draw (2.5, -3.5) node[above]{$+\infty$};
 20.     \draw (2.5, -3.6) to [bend right=35] (4.3, -4.6);
 21.     \draw (4.5, -4.6) node[above]{$11$};
 22.     \draw (4.7, -4.6) to [bend left=35] (6.3 , -5.5);
 23.     \draw (6.5, -5.5) node[above]{$-5$};
 24.      \draw (6.7, -5.5) to [bend right=35] (8.3, -6.5);
 25.      \draw (8.5, -6.5) node[above]{$-16$};
 26.      \draw (8.7, -6.5) to [bend right=40] (10.5, -4.5);
 27.      \draw (10.5, -4.3) node[above]{$+\infty$};
 28.     \end{scope}
 29.     \makeatother
 30.     \end{tikzpicture}

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μαρ 19, 2019 6:56 pm
από Tolaso
Ένας άλλος πίνακας μονοτονίας με διάστημα που δε διακόπτεται η μονοτονία. Η σύνταξη του πίνακα αυτού διαφέρει λίγο από τα παραπάνω παραδείγματα.

 1. \begin{tikzpicture}
 2. \tkzTabInit[color,
 3. colorT = yellow!20,
 4. colorC = red!20,
 5. colorL = blue!20,
 6. colorV = lightgray!20,
 7. espcl=3]%
 8. {$x$/1,$f'$/1, $f$/2}{$-\infty$,$0$,$\frac{6\alpha-1}{2\alpha}$ , $+\infty$}%
 9. \tkzTabLine{,+,z,+,z,-,}%
 10. \tkzTabLine{, , , , t , }
 11. \makeatother
 12. \begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth]
 13. \draw (2.5, -3.25)-- (8.25 , -2.5);
 14. \draw (8.75, -2.5) -- (11.75, -3.25);
 15. \end{scope}
 16. \end{tikzpicture}

Ο κώδικας παράγει το παρακάτω αποτέλεσμα.

quicklatex.com-d4da6e0ba1aa71a5e77341a472547803_l3.png
quicklatex.com-d4da6e0ba1aa71a5e77341a472547803_l3.png (4.59 KiB) Προβλήθηκε 794 φορές

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσιεύτηκε: Τρί Μαρ 19, 2019 7:40 pm
από Tolaso
Προχωράμε σε κάτι πιο προχωρημένο. Στο πίνακα εδώ είδαμε πως να σχεδιάζουμε πίνακα με συγκεκριμένο πεδίο ορισμού.

Τώρα θα δώσουμε το κώδικα ώστε να "χρωματίζουμε" τα σημεία που δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού. Θα φτιάξουμε τον ίδιο πίνακα αλλά θα τονίσουμε κάποια στοιχεία του. Ο κώδικας παρακάτω δίδει:
 1. \documentclass[12pt]{article}
 2. \usepackage{amsmath}
 3. \usepackage{amsfonts}
 4. \usepackage{amssymb}
 5. \usepackage[utf8]{inputenc}
 6. \usepackage[english, greek]{babel}
 7. \usepackage{tikz}
 8. \usepackage{tkz-tab}
 9. \pgfdeclarepatternformonly{north east lines wide}%
 10. {\pgfqpoint{-1pt}{-1pt}}%
 11. {\pgfqpoint{8pt}{8pt}}%
 12. {\pgfqpoint{7pt}{7pt}}%
 13. {
 14.     \pgfsetlinewidth{0.4pt}
 15.     \pgfpathmoveto{\pgfqpoint{0pt}{0pt}}
 16.     \pgfpathlineto{\pgfqpoint{7.1pt}{7.1pt}}
 17.     \pgfusepath{stroke}
 18. }
 19.  
 20. \begin{document}
 21.     \begin{tikzpicture}
 22.     \tkzTabInit[color,
 23.     colorT = yellow!20,
 24.     colorC = red!20,
 25.     colorL = blue!20,
 26.     colorV = lightgray!20,
 27.     lgt=3,
 28.     espcl=1.5]
 29.     %
 30.     {$x$   /1,
 31.         $x^2-3x+2$   /1,
 32.         $(x-e)\ln x$  /1,
 33.         $\dfrac{x^2-3x+2}{(x-e)\ln x}$ /2}
 34.     {$0$  , $1$  , $2$  , $e$  ,$+\infty$}
 35.     \tkzTabLine{ d,+,z,-,z,+,t,+,}
 36.     \tkzTabLine{ d,+,z,-,t,-,z,+,}
 37.     \tkzTabLine{ d,+,d,+,z,-,d,+,}
 38.     \draw[pattern=north east lines wide,pattern color=red](T11) rectangle (N12);
 39.     \draw[pattern=north east lines wide,pattern color=red](T12) rectangle (N13);
 40.     \draw[pattern=north east lines wide,pattern color=red](T13) rectangle (N14);
 41.     \end{tikzpicture}
 42. \end{document}

και δίδει:

quick_latex.png
quick_latex.png (14.07 KiB) Προβλήθηκε 790 φορές

Βλέπετε τις γραμμές που εμφανίζονται εκεί όπου δεν ορίζεται το πεδίο ορισμού ή δε θέλουμε να το μελετήσουμε.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

1. Στο προοϊμιο έχουμε φορτώσει μία βιβλιοθήκη του pgf. Αυτή είναι
 1. \pgfdeclarepatternformonly{north east lines wide}%
 2. {\pgfqpoint{-1pt}{-1pt}}%
 3. {\pgfqpoint{8pt}{8pt}}%
 4. {\pgfqpoint{7pt}{7pt}}%
 5. {
 6.     \pgfsetlinewidth{0.4pt}
 7.     \pgfpathmoveto{\pgfqpoint{0pt}{0pt}}
 8.     \pgfpathlineto{\pgfqpoint{7.1pt}{7.1pt}}
 9.     \pgfusepath{stroke}
 10. }
η οποία θα μας βοηθήσει να αναπαράγουμε αυτές τις γραμμές.


2. Χρησιμοποιούμε τα internal commands που απεικονίζονται στο παρακάτω πίνακα:

22ec3654-11c4-46a3-99ef-1ba9cf110af0.png
22ec3654-11c4-46a3-99ef-1ba9cf110af0.png (16.81 KiB) Προβλήθηκε 790 φορές