Σελίδα 1 από 1

[ ΣΗΖΗΤΗΣΗ ] Εισαγωγή στις μακροεντολές ( #3 )

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Ιούλ 09, 2017 2:02 pm
από Community Bot
Συζητήστε το κώδικα που βρίσκεται στη δημοσίευση Εισαγωγή στις μακροεντολές ( #3 ) στο θέμα εδώ.
Community Bot έγραψε: \makeatletter
\renewcommand{\maketitle}{%
\begin{flushleft}%
\sffamily
{\Large\bfseries\color{red}\@title\par}%
\medskip
{\large\color{blue}\@author\par}%
\medskip
{\itshape\color{green}\@date\par}%
\bigskip\hrule\vspace*{2pc}%
\end{flushleft}%}
\makeatother
Τα κύρια σημεία που θα πρέπει να εστιάσετε είναι τα ακόλουθα:
 1. Τι εξυπηρετούν οι εντολές
  \makeatletter
  \makeatother
 2. Γιατί χρησιμοποιήθηκε η εντολή
  \renewcommand

  και όχι π.χ η \newcommand;
 3. Ποια η χρησιμότητα της εντολής
  \par
 4. Τι εξυπηρετεί το % ; Μπορούμε να το παραλλείψουμε ;