Εγκατάσταση TeX (TeX Live versus MikTeX)

Όπως είναι γνωστό υπάρχουν δύο εκδόσεις (distributions) για να κάνει κάποιος εγκατάσταση το πρόγραμμα στοιχειοθεσίας \TeX. Αυτές είναι (α) MikTeX και (β) TeX Live .

Continue reading “Εγκατάσταση TeX (TeX Live versus MikTeX)”