Ελληνικοί χαρακτήρες

Είπαμε λίγο πιο πριν πως η \LaTeX  δε δέχεται ως όρισμα στο μαθηματικό περιβάλλον ελληνικούς χαρακτήρες . Για αυτούς υπάρχουν κώδικες που πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε φορά που θέλουμε να εμφανίσουμε ένα ελληνικό γράμμα.

Για τα πεζά γράμματα οι παρακάτω κώδικες δίδουν:

\alpha \beta \gamma \delta 
\varepsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa
 \lambda \mu \nu \xi \pi \rho \sigma 
\tau \upsilon \varphi \chi \psi \omega

δίδουν

\alpha \; \beta \; \gamma \; \delta \; \varepsilon \; \zeta \; \eta \; \theta \; \iota \; \kappa \; \lambda \; \mu \; \nu \; \xi \; \pi \; \rho \; \sigma \; \tau \; \upsilon \;\varphi \; \chi \; \psi \; \omega

ενώ για κεφαλαία αντικαθιστάτε το πρώτο γράμματα των παραπάνω εντολών με κεφαλαίο. Για παράδειγμα ο κώδικας

\Gamma

δίδει \Gamma.

Rendered by QuickLaTeX.com

ΠΡΟΣΟΧΗ

H \LaTeX  δεν έχει εντολές για όλα τα κεφαλαία ελληνικά γράμματα όπως π.χ για το \upsilon ή το \alpha. Σε αυτή τη περίπτωση θα το γράψετε σε αγγλικά γράμματα απλά θα χρησιμοποιήσετε την εντολή \backslash \text{mathrm} .

Rendered by QuickLaTeX.com

Στο σημείο εδώ να τονίσουμε πως υπάρχουν ακόμα τρία ελληνικά γράμματα που δίδονται από τους κώδικες

\epsilon  \vartheta \phi

και παράγουν \epsilon \; \vartheta \; \phi αντίστοιχα. Αυτά τα χρησιμοποιούμε σε ειδικές περιστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

3 Replies to “Ελληνικοί χαρακτήρες”

    1. Χρησιμοποιείς e-tex ; Νομίζω αυτό το πακέτο χρειάζεται τις επεκτάσεις του e-TeX ( και κατ’ επέκταση πρέπει να τρέχει σε XeTeX ή LuaTeX για να στηριχθούν τα Unicode ) γιατί είναι fontenc. Επίσης για να τρέξει χρειάζεται και άλλο πακέτο το

      \usepackage{alphabeta}

Αφήστε μια απάντηση