Μαθηματικές παραστάσεις [Μέρος Ι]

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στο πώς μπορούμε να γράψουμε ολοκληρώματα, αθροίσματα αλλά και γινόμενα.

Όπως είναι γνωστό η λέξη integral στα αγγλικά σημαίνει ολοκλήρωμα , η λέξη sum σημαίνει άθροισμα και η λέξη product γινόμενο. Κατά συνέπεια είναι πολύ λογικό οι παρακάτω εντολές

\sum \prod \int

να δίδουν αντίστοιχα

\displaystyle \sum \quad \prod \quad \int

και φυσικά στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά τα σύμβολα έρχονται με όρια, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ομάδες για να βάλουμε τα όριά τους. Για παράδειγμα ο κώδικας

\prod_{n=-\infty}^{\infty} \left( 1 + \frac{\sin ir}{\cosh n} \right)

δίδει

\displaystyle \prod_{n=-\infty}^{\infty} \left( 1 + \frac{\sin ir}{\cosh n} \right)

Φυσικά η χρήση των τριών αρχικών πακέτων που φορτώσαμε στην αρχή (τα πακέτα της \mathcal{AMS} δηλαδή) επιτρέπουν τη χρήση του συμβόλου

\displaystyle \oint

που δίδεται του κώδικα \oint .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση