Μαθηματικές παραστάσεις [Μέρος ΙΙΙ]

Μία άλλη σύνηθες έννοια στις θετικές επιστήμες είναι η έννοια της τομής αλλά και της ένωσης. Η ένωση στα αγγλικά καλείται union.

Αν θυμάστε αυτή τη λέξη τότε δε θα μπερδέψετε ποτέ τις παρακάτω δύο εντολές

\cup
\cap

που δίδουν αντίστοιχα \cup \quad \cap. Η πρώτη εντολή δίδει το σύμβολο της ένωσης ενώ η δεύτερη το σύμβολο της τομής. Αν ποτέ ξεχάσετε ποια από τις δύο δίδει ποιο τότε θυμηθείτε ότι η λέξη ένωση στα αγγλικά είναι η union και άρα η εντολή με το u δίδει την ένωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Καλό είναι αυτές τις δύο εντολές να τις χρησιμοποιείτε μόνο σε απλές μαθηματικές εκφράσεις. Για παράδειγμα:

{\rm A} \cup {\rm B} \cap {\rm C}

και όχι σε εκφράσεις του στυλ \cup \left ( \frac{1}{n} , -\frac{1}{n} \right ). Για αυτού του είδους τις εκφράσεις προτιμήστε να χρησιμοποιείτε τις εντολές

\bigcup
\bigcap

που δίδουν αντίστοιχα \bigcup \quad \bigcap. Για παράδειγμα το αισθητικό αποτέλεσμα του

 \displaystyle \mu\left (\bigcup_{i \in I} {\rm A}_i \right ) =0

είναι σίγουρα καλύτερο από το αποτέλεσμα του

 \displaystyle \mu\left (\cup_{i \in I} {\rm A}_i \right ) =0

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση