Γενικές παρατηρήσεις πάνω στη κωδικοποίηση

Θα κλείσουμε το κεφάλαιο της κωδικοποίησης δίδοντας κάποιες γενικές παρατηρήσεις στο πώς μπορούμε να κωδικοποιούμε καλύτερα.

 • Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε την εντολή \mathrm{ } για να γράψετε Roman γράμματα παρά την εντολή \rm{ }  η οποία είναι παρωχημένη ήδη από το 1990. Προσέξτε  όμως πως αν δεν τη βάλετε ως ομάδα τότε η εντολή θα επηρρεάσει και άλλο τμήμα του εγγάφου σας. Οπότε θα πρέπει να την εσωκλείσετε και αυτή μέσα σε άγκιστρα και να την κάνετε ομάδα.
 • Μία συχνή ερώτηση είναι ποια είναι εντολή για να εμφανιστεί το κυκλάκι που δηλώνει μοίρες. Πολλοί καταφεύγουν στην
  \circ

  η οποία δίδει π.χ 15^\circ το αποτέλεσμα της οποίας είναι αρκετά καλαίσθητο. Δυστυχώς όμως αυτή η εντολή δεν είναι ενδεδειγμένη για αυτή τη λειτουργία. Θα χρειαστούμε να καταφύγουμε σε κάποιο πακέτο βλέπε π.χ

  \usepackage{gensymb}
  \degree

  Από την άλλη όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή αυτή για να δηλώσετε σύνθεση συναρτήσεων. Για παράδειγμα ο κώδικας

  \left( f \circ f \right) (x) =x

  δίδει \left( f \circ f \right) (x) =x.

 • Συνοδεύουμε πάντα τους τελεστές αλλά και τις συναρτήσεις με το πρόθεμα \ . Η \LaTeX  γνωρίζει τι να κάνει με αυτές τις εντολές. Αν ξεχάσουμε να βάλουμε το πρόθεμα τότε θα πάρουμε ένα άσχημο αποτέλεσμα με πλάγια γράμματα π.χ sin ή tan. Χρησιμοποιώντας το σωστό κώδικα για τις συναρτήσεις έχουμε το επιπλέον χαρακτηριστικό ότι η “μεταβλητή” της συνάρτησης διαχωρίζεται (με ένα μικρό κενό) από την συνάρτηση κάτι που δεν συμβαίνει με τον λανθασμένο τρόπο.
 • Χρησιμοποιούμε τα ειδικά σύμβολα που είδαμε πιο πίσω για να εισάγουμε τα σύμβολα των αριθμών. Δε γράφουμε π.χ Q αλλά \mathbb{Q}.
 • Ένα άλλο συχνό λάθος που συναντάται κατά τα αρχικά στάδια εκμάθησης της \LaTeX  είναι πως πολλοί γράφουν \propto για το σύμβολο του απείρου το οποίο είναι \infty. Σε καμία περίπτωση το πρώτο δεν είναι το δεύτερο αφού το πρώτο δηλώνει αναλογία. Ο κώδικας για το άπειρο είναι ο
  \infty
 • Τα σύμβολα > και < τα εισάγουμε από το πληκτρολόγιο καθώς δεν έχουν ειδική εντολή όπως και δε θα έπρεπε να έχουν. Για ανισοϊσότητες του τύπου \geq ή \leq χρησιμοποιούμε τις εντολές
  \geq \leq 

  που έρχονται από τα αγγλικά greater or equal και less or equal. Υπάρχει και μία παραλλαγή η οποία χρησιμοποιείται συνχνά για τα παραπάνω δύο σύμβολα και δίδει τα εξής \geqslant και \leqslant. Τα δύο αυτά συμβολάκια δίδονται από τις εντολές

  \geqslant  \leqslant
 • Για την αρτιότερη εμφάνιση των τελεστών αλλά και των μαθηματικών παραστάσεων αν αυτές δεν είναι σε στοίχιση στο κέντρο χρησιμοποιούμε μαζί τους και την εντολή \limits. Συγκρίνετε το αισθητικό αποτέλεσμα των \sup_{x \in [0, +\infty)} f(x) και \sup \limits_{x \in [0, +\infty)} f(x). Όλοι θα συμφωνήσουμε πως η δεύτερη παράσταση είναι πιο καλαίσθητη από τη πρώτη. Ο κώδικας
  \sup \limits_{x \in [0, +\infty)} f(x)

  Αν πάλι οι εντολές αυτές είναι κεντραρισμένες τότε μπορούμε να παραλέιψουμε την επιπρόσθετη εντολή αφού το \TeX θα βάλει το δείκτη αυτόματα από κάτω από το τελεστή και όχι δεξιά.

 • Κάποιες φορές για διάφορους λόγους χρειάζεται η μαθηματική μας παράσταση να είναι “μεγάλη” ακόμα και όταν δε βρίσκεται σε στοίχιση στο κέντρο. Ας δούμε π.χ \int_0^1 f(x) \, {\rm d}x = \frac{\sqrt{3}}{2} σε αντίθεση με το

      \[\int_0^1 f(x) \, {\rm d}x = \frac{\sqrt{3}}{2}\]

  Βλέπουμε πως το κλάσμα στη πρώτη παράσταση είναι μικρό και λιγότερο ευανάγνωστο από ότι στη δεύτερη σχέση. Στη περίπτωση αυτή εξαναγκάζουμε τη \LaTeX  να μεγαλώσει τη γραμματοσειρά της πρώτης παράστασης με την εντολή \displaystyle  οπότε και θα πάρουμε \displaystyle \int_0^1 f(x) \, {\rm d}x = \frac{\sqrt{3}}{2}.

  \displaystyle \int_0^1 f(x) \, {\rm d}x = \frac{\sqrt{3}}{2}

  ΠΡΟΣΟΧΗ μη το παρακάνουμε με αυτή την εντολή καθώς το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να μην είναι καλαίσθητο.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

One Reply to “Γενικές παρατηρήσεις πάνω στη κωδικοποίηση”

Αφήστε μια απάντηση