Δομή εγγράφου

Στα προηγούμενα άρθρα είδαμε βασικά πράγματα που αφορούν τη κωδικοποίηση (βασικές εντολές και άλλα)

Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να γράψουμε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ορίσουμε στο έγγραφό μας είναι τι είδους έγγραφο θα γράψουμε. Θα είναι βιβλίο , θα είναι θέση, θα είναι άρθρο , θα είναι κάτι άλλο ;

Αυτό θα το δηλώσουμε πρώτο πρώτο στην εντολή

\documentclass[options]{style}

όπου θα αντικαταστήσουμε τη λέξη style με το είδους του εγγράφου που θα γράψουμε.

  • Για άρθρο θα βάλουμε τη λέξη article.
  • Για βιβλίο θα βάλουμε τη λέξη book ή memoir . Συνίσταται η δεύτερη για ποικίλους λόγους.
  • Για μία θέση θα γράψουμε τη λέξη thesis.
  • Αν πρόκειται για διαγώνισμα θα γράψουμε τη λέξη exam.

 

Στη θέση options θα βάλουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς για το έγγραφο και προαιρετικά μπορούμε να ορίσουμε το είδους του χαρτιού π.χ αν θα είναι A4 ή A5 , αν το έγγραφό μας θα έχει μία στήλη ή δύο στήλες με την εντολή twocolumn για δίστηλο καθώς επίσης και άλλα στοιχεία του εγγράφου μας.

Έτσι για παράδειγμα ο επόμενος κώδικας

\documentclass[11pt, a4paper, twocolumn]{article}

θα δώσει στο \TeX  να καταλάβει πως πρόκειται να γράψουμε ένα άρθρο , με μέγεθος γραμματοσειράς 11 πόντους, το οποίο θα είναι δίστυλο και πως θέλουμε να το στοιχειοθετήσει σε χαρτί μεγέθους A4.

Αφού ρυθμίσουμε αυτά στη συνέχεια βάζουμε το προοΐμιο. Οπότε τυπικά ένα έγγραφο έχει την εξής δομή:

\documentclass[options]{style}
%insert your preamble here
\begin{document}
%your main document body goes here
\end{document}

Το κυρίως έγγραφο αρχίζει μέσα στο περιβάλλον

\begin{document}  \end{document}

ενώ ό, τι είναι πάνω από το \begin{document} είναι το προοΐμιο.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση