Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Πολλοί όμως από μας δε θα είμαστε ευχαριστημένοι με τη βασική δομή που παράγει το \TeX  και για αυτό ίσως θέλουμε να επεξεργαστούμε κάποια πράγματα.

Ένα από αυτά είναι σίγουρα οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα. Για το λόγο αυτό φορτώνουμε στο προοίμιο τις εντολές

\usepackage{fancyhdr}
\pagestyle{fancy}
\fancyhf{}

Ουσιαστικά φορτώνουμε το αντίστοιχο πακέτο για να μπορέσουμε να βάλουμε κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια ορίζουμε το στυλ της σελίδας να είναι άδειο έτσι ώστε να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε. Μετά από αυτά φορτώνουμε όποιες από τις ακόλουθες εντολές επιθυμούμε.

\rhead{}
\lhead{}
\chead{}
\rfoot{}
\lfoot{}
\cfoot{}

οι οποίες ορίζουν τι θα μπει δεξιά , αριστερά ή στο κέντρο της κεφαλίδας και αντίστοιχα του υποσέλιδου. Αν για παράδειγμα θέλουμε να βάλουμε κάτω δεξιά το νούμερο της σελίδας τότε βάζουμε την εντολή

\rfoot{\thepage}

και ου το καθ’ εξής. Έτσι λοιπόν δίδουμε στο έγγραφό μας τη δομή που εμείς θέλουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε το styling των κεφαλίδων και των υποσέλιδων και να τα χωρίσουμε από το κυρίως έγγραφο π.χ με μία γραμμή την οποία να δώσουμε συγκεκριμένο πάχος.

\renewcommand{\headrulewidth}{2pt}
\renewcommand{\footrulewidth}{1pt}

Η μεν πρώτη θα δώσει μία μαύρη γραμμή πάχους 2 πόντους που θα χωρίζει τη κεφαλίδα από το κυρίως έγγραφο ενώ η δεύτερη θα δώσει μία μαύρη γραμμή πάχους ενός πόντου που θα χωρίζει το υποσέλιδο από το κυρίως έγγραφο.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση