Γράφοντας βιβλίο

Μπορεί όμως πέρα από ένα άρθρο να θέλετε να γράψετε σε .tex ένα βιβλίο επιστημονικού περιεχομένου ή σημειώσεις.

Σε αυτή τη περίπτωση προτείνουμε το book για αρχή. Δηλαδή στην αρχή του εγγράφου βάζουμε

\documentclass[options]{book}

Κεφάλαια

Για να γράψουμε ένα κεφάλαιο στο βιβλίο μας ενεργοποιούμε την εντολή

\chapter{ } 

ενώ αν δε θέλουμε το κεφάλαιο αυτό να είναι με αρίθμηση τότε γράφουμε

\chapter*{ } 

Ενότητες – Υποενότητες

Για να γράψουμε ενότητες στο βιβλίο μας ενεργοποιούμε την εντολή

\section{ } 

και για υποενότητες την εντολή

\subsection{ } 

Αν πάλι δε τις θέλουμε αριθμημένες τότε βάζουμε τον αστερίσκο όπως και στη προηγούμενη εντολή με το κεφάλαιο.

Πίνακας Περιεχομένων

Ο πίνακας περιεχομένων μπαίνει αυτόματα με την εντολή

\tableofcontents

την οποία έχουμε δει σε προηγούμενο post. Τι γίνεται όμως αν θέλουμε να βάλουμε κάποιο μη αριθμημένο κεφάλαιο στο πίνακα περιεχομένων;  Ας υποθέσουμε πως έχουμε το επόμενο μέρος κειμένου:

\chapter*{Πρόλογος}
\chapter{Κεφάλαιο 1}
\chapter{Κεφάλαιο 2}

Αυτόματα στο πίνακα περιεχομένων θα μπουν το Κεφάλαιο 1 και το Κεφάλαιο 2. Δε θα μπει το κεφάλαιο Πρόλογος αφού σε αυτό δεν έχουμε δώσει αρίθμηση. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να το βάλουμε. Ενεργοποιούμε την εντολή

\chapter*{Πρόλογος}
\addcontentsline{toc}{chapter}{Πρόλογος}

Η παραπάνω εντολή παίρνει τρεις παραμέτρους.

  • Τη θέση που θα βάλει το μη αριθμημένο κεφάλαιο. Εδώ είναι ο πίνακας περιεχομένων (toc)
  • Το αν θα είναι κεφάλαιο ή ενότητα. Εδώ πρόκειται για κεφάλαιο.
  • Το όνομα που θα πρέπει να γράψει. Εδώ το κεφάλαιο μας λέγεται Πρόλογος οπότε αυτό περνάμε στη τρίτη παράμετρο.

 

Παρατηρήσεις

Όταν γράφετε ένα βιβλίο το \TeX αυτόματα τοποθετεί τον αριθμό της σελίδας σε κάθε φύλλο αλλά και ταυτόχρονα τοποθετεί το τίτλο του κεφαλαίου ως κεφαλίδα καθώς και τον τίτλο της ενότητας (υποενότητας κτλ) ως κεφαλίδα εναλλάξ στις σελίδες του εγγράφου. Δε χρειάζεται καμία περαιτέρω ενέργεια από σας για να εμφανίζεται το όνομα του κεφαλαίου ή της ενότητας.

Στο book δύσκολα (αλλά δεν είναι ακατόρθωτο) μπορείτε να βάλετε δικές σας κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση