Λίστες

Στο άρθρο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε λίστες σε ένα έγγραφο .tex. Υπάρχουν δύο ειδών λίστες:

  • οι αριθμημένες λίστες (π.χ 1. , 2. , 3. ) και
  • οι μη αριθμημένες λίστες (οι οποίες είναι συνήθως με κουκίδες όπως αυτή που βλέπετε τώρα)

1. Μη αριθμημένες λίστες

Θα ξεκινήσουμε με τις μη αριθμημένες λίστες. Η βασική εντολή είναι η

\begin{itemize}
\item
\end{itemize}

Προσοχή: Αν ξεχάσετε να βάλετε την εντολή \item και κάνετε μεταγλώττιση το έγγραφό σας τότε θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους από το μεταγλωττιστή.

Μετά το \item γράφετε τη πρώτη σας γραμμή της λίστας. Για παράδειγμα:

\begin{itemize}
\item Καγκουρό
\item Κοάλα
\end{itemize}

θα σας δώσει

  • Καγκουρό
  • Κοάλα

Όπως βλέπετε η προπιλεγμένη επιλογή για τη μη αριθμημένη αρίθμηση είναι η τελεία. Μπορούμε να την αλλάξουμε και να τη κάνουμε π.χ τετράγωνο ή ό, τι άλλο θέλουμε. Για παράδειγμα αν θέλουμε να βάλουμε ένα μαύρο τετράγωνο τότε γράφουμ δίπλα από το \item το εξής

\item[\backslash \text{blacksquare}] Καγκουρό

και πράγματι αντί για τελεία θα πάρουμε ένα μαύρο τετράγωνο. Με το παραπάνω μπορούμε να περάσουμε ως παράμετρο στην εντολή \item ό, τι σύμβολο θέλουμε εμείς.

2. Αριθμημένες λίστες

Οι αριθμημένες λίστες είναι της μορφής

  1. Κοάλα
  2. Καγκουρό

ή παρόμοιας. Για να βάλουμε κάποια αριθμημένη λίστα ενεργοποιούμε το πακέτο

\usepackage[shortlabels]{enumitem}

το οποίο δίνει πολύ καλύτερο έλεγχο από το πρώτο πακέτο που ήταν το

\usepackage{enumerate}

με την έννοια ότι μπορούμε να μορφοποιήσουμε (costumize) τις εντολές κάτι που στο δεύτερο δε μπορούμε. Έτσι λοιπόν μετά από τη φόρτωση του πακέτου στο προοΐμιο στο κυρίως έγγραφο γράφουμε

\begin{enumerate}[(1.)]
\item Κοάλα
\item Καγκουρό
\end{enumerate}

και εμφανίζεται το παραπάνω που είδαμε. Μπορούμε να βάλουμε π.χ (α) , (β). Η παράμετρος όμως θα περάσει στα αγγλικά δηλ. ως (a). Τη μετατροπή στο αντίστοιχο γράμμα π.χ (α) θα τη κάνει το πακέτο ελληνικής γλώσσας που είδαμε σε άλλο post. Ο κώδικας

\begin{enumerate}[(a)]
\item Κοάλα
\item Καγκουρό
\end{enumerate}

θα δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σημείωση: Αν θέλουμε η αρίθμηση να είναι έντονη δηλ. 1. , 2. κτλ τότε παιρνάμε το εξής:

\begin{enumerate}[label=\textbf{\arabic*}.]
\item Καγκουρό
\item Κοάλα
\end{enumerate}

και θα εμφανιστεί το

1. Καγκουρό
2.
Κοάλα

Σημείωση: Μπορούμε να κάνουμε και εμφωλευμένα περιβάλλοντα λίστας. Το μόνο που κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε μία λίστα μέσα σε αυτή που έχουμε ήδη ξεκινήσει.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

One Reply to “Λίστες”

  1. Παράθεμα: Αρίθμηση – LaTeX

Αφήστε μια απάντηση