Υποσημειώσεις

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό ενός κειμένου είναι οι υποσημειώσεις. Οι υποσημειώσεις προσθέτουν πληροφορίες στο έγγραφό μας.

Ευτυχώς εδώ το \TeX μας παρέχει έτοιμη την εντολή για να γράψουμε την υποσημείωσή μας η οποία θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η εντολή που εμφανίζει μία υποσημείωση είναι η

\footnote{ } 

όπου μέσα στις αγκύλες γράφουμε το κείμενό μας. Για παράδειγμα

Creating a footnote is easy. \footnote{An example footnote.}

θα εμφανίσει

Σημειώσεις:

  1. Οι υποσημειώσεις δε δουλεύουν με τους πίνακες καθώς θεωρείται κακή πρακτική.
  2. Οι υποσημειώσεις επίσης δε δουλεύουν με το minipage καθώς το περιβάλλον αυτό περιέχει ήδη τις δικές του υποσημειώσεις.
  3. Αν το κείμενο μέσα στην υποσημείωση είναι σύνδεσμος με ειδικούς χαρακτήρες τότε δε θα περάσει τη μεταγλώττιση.
  4. Αν το κείμενο που περιέχετε στην υποσημείωση είναι μεγάλο τότε η \LaTeX θα διασκορπήσει το κείμενο αυτό σε αρκετές σελίδες. Αν δε θέλετε κάτι τέτοιο να γίνει τότε προσθέτουμε στο προοΐμιο την εντολή

    \interfootnotelinepenalty=10000

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση