Υπερσύνδεσμοι

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό που μπορεί να βρούμε σε κάποιο έγγραφο είναι οι υπερσύνδεσμοι.

Για να μπορέσουμε να βάλουμε υπερσυνδέσμους στο έγγραφό μας ενεργοποιούμε το πακέτο

\usepackage{hyperref}

και στη συνέχεια έχουμε αρκετές επιλογές έτσι να μπορέσουμε να βάλουμε έναν υπερσύνδεσμο.

 •  H εντολή \url{ }. Με την εντολή αυτή στο έγγραφο μας θα εμφανιστεί απλά ο σύνδεσμος. Για παράδειγμα
  \url{www.google.com}

  θα εμφανίσει το www.google.com.

 • H εντολή \href{myurl}{mydescription} . Με την εντολή αυτή μπορούμε να περάσουμε και μία περιγραφή του link. Για παράδειγμα :
  \href{www.google.com}{Google}

  δίδει Gooogle.

 • H εντολή \href{mailto:my_address@wikibooks.org}{my\_address@wikibooks.org} . Δίδει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να σας στείλει e-mail.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση