Αρίθμηση

Στο άρθρο Λίστες είδαμε πώς να βάζουμε αριθμημένες αλλά και μη αριθμημένες λίστες. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα δούμε πώς θα κάνουμε styling τις αριθμημένες λίστες.

Για να μαστε πιο συγκεκριμένοι θα δούμε δύο πράγματα:

  • Πώς θα χρωματίζουμε τους αριθμούς στην αρίθμηση και
  • πώς θα ξεκινάμε από διαφορετική αρίθμηση.

 

Όπως αναφέραμε και στο εκεί άρθρο θα δουλέψουμε με το πακέτο

\usepackage[shortlabels]{enumitem}

και το οποίο προσφέρει περισσότερο έλεγχο καθώς και περισσότερες επιλογές μορφοποίησης πάνω στην αρίθμηση.

1. Χρώμα Λίστας

Για να αλλάξουμε το χρώμα της λίστας στην αρίθμηση το κάνουμε με τον εξής τρόπο:

\begin{enumerate}[label=\textbf{\color{τοχρώμαμου}\theenumi.}]
\item
\end{enumerate}

Για να καταλάβετε καλύτερα η εντολή \theenumi ρυθμίζει ή παραμετρικοποιεί αν θέλετε τη πρώτη λίστα αλλά όχι τις υπολίστες. Για τις υπολίστες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \theenumii όπου αυτή θα παραμετρικοποιήσει τη πρώτη υπολίστα.

Για παράδειγμα ο παρακάτω κώδικας

\begin{enumerate}[label=\textbf{\color{DarkRed}\theenumi.}]
\item
\end{enumerate}
Sample from Tolaso’s Notes

δίδει το παραπάνω ,όπου το χρώμα DarkRed έχει οριστεί στο προοίμιο αφού δεν περιέχεται στο πακέτο χρωμάτων

\usepackage{xcolor}

Θα δούμε σε επόμενο άρθρο πώς ορίζουμε χρώματα στη \LaTeX.

2. Συνέχεια Αρίθμησης

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να πετύχουμε το επόμενο αποτέλεσμα:

Sample from Tolaso’s notes

όπου ουσιαστικά η πρώτη αρίθμηση κόβεται , μπαίνει ένα κείμενο που δίδει επιπρόσθετες πληροφορίες και στη συνέχεια η αρίθμηση συνεχίζει σα να μη κόπηκε ποτέ. Ο κώδικας που μας δίδει το συγκεκριμένο είναι ο εξής:

\begin{enumerate}[(a)]
\item
\end{enumerate}

%το κείμενό σας

\begin{enumerate}[start=2]
\item
\end{enumerate}

Μπορείτε να παίξετε και να παράγετε υπέροχες λίστες οι οποίες να κόβονται κάπου και στη συνέχεια να συνεχίζουν.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση