Στοίχιση εξισώσεων

Στο άρθρο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε στοίχιση εξισώσεων στη \LaTeX.

Μιλάω φυσικά για εξισώσεις του στυλ

    \begin{align*} \left | \alpha + \beta \right | &= \sqrt{\left ( \alpha + \beta \right )^2} \\ &= \sqrt{\alpha^2 + 2 \alpha \beta + \beta^2}\\ &= \sqrt{\left ( \alpha + \beta \right )^2 - 2\alpha \beta + 2 \alpha \beta} \end{align*}

H εντολή που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η παρακάτω

\begin{aligned}
&= \\
&= \\
&=
\end{aligned}

Όλα τα συστατικά που βλέπετε πάνω χρειάζονται έτσι ώστε το απότελεσμα να είναι σωστό. Ο συμπλεκτικός σύνδεσμος & ουσιαστικά κάνει τη στοίχιση ενώ το \\ όπως έχουμε πει σε παλαιότερο άρθρο αλλάζει γραμμή. Μπορείτε να συνεχίσετε και με περισσότερες γραμμές αρκεί να συνεχίσετε με την ίδια σύνταξη.

Αν θέλετε να είναι αυτόματα στο κέντρο τότε γράφετε το

\begin{align*}

και κλείνετε  με το ίδιο.

ΠΡΟΧΟΣΗ


Αν χρησιμοποιήσετε την εντολή που κάνει αυτόματα στοίχιση στο κέντρο τότε ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να το βάλετε γύρω από δολλάρια. Απλά γράφετε κατευθείαν. Αν χρησιμοποιήσετε το πρώτο κώδικα τότε θα πρέπει να τον εσωκλείσετε σε δολλάρια είτε μονά αν θέλετε στοίχιση αριστερά είτε διπλά αν θέλετε να πάει στο κέντρο.


Εννοείται φυσικά πως το = μπορεί να αντικατασταθεί από ό, τι θέλετε εσείς. Μπορείτε να το κάνετε ισοδυναμία , μπορείτε να το κάνετε \Rightarrow ή ό, τι άλλο θέλετε.

1. Σπάσιμο εξισώσεων

Ας υποθέσουμε πως θέλετε να γράψετε μία μεγάλη εξίσωση στο κειμενογράφο. Τότε , είτε θα σας χωρέσει σε μία σελίδα οπότε όλα καλά είτε αν δεν έχει περιθώριο η τρέχουσα σελίδα να χωρέσει όλη την εξίσωση τότε το \TeX θα βάλει αυτόματα την εξίσωση στην επόμενη και φυσικά θα αφήσει ένα τεράστιο κενό στη προηγούμενο και αυτό θα δημιουργήσει ένα αντιαισθητικό αποτελέσμα.

Οπότε, κάτι πρέπει να γίνει και το κάτι αυτό είναι το επόμενο.

\allowdisplaybreaks

το οποίο βάζουμε πριν το περιβάλλον \begin{align*}

2. Αρίθμηση εξίσωσης

Πώς μπορούμε να αριθμήσουμε όλο το περιβάλλον της στοιχισμένη εξίσωσης ; Δηλαδή σε κάθε γραμμή να εμφανίζεται και ένας αριθμός.

Η απάντηση είναι εύκολη και απλά ενεργοποιούμε το περιβάλλον \begin{align} το οποίο θα προσθέτει αριθμούς σε κάθε γραμμή.

3. Το περιβάλλον alignat

Με το περιβάλλον alignat έχουμε περισσότερες δυνατότητες ως προς τη στοίχιση με την έννοια ότι μπορούμε να το παραμετρικοποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Για παράδειγμα μπορούμε να ορίσουμε την απόσταση μεταξύ διαδοχικών στοιχίσεων.

Για παράδειγμα

    \[\begin{alignedat}{2} &\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} &&=\frac{a^2}{a(b+c)}+\frac{b^2}{b(c+a)}+\frac{c^2}{c(a+b)}\\ & &&=\frac{a^2}{ab+ac}+\frac{b^2}{bc+ab}+\frac{c^2}{ca+bc}\\ \geq &\frac{(a+b+c)^2}{(ab+ac)+(bc+ab)+(ca+bc)}=\frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \hspace{-10cm} && \\ \geq &\frac{3(ab+bc+ca)}{2(ab+bc+ca)}=\frac{3}{2} \hspace{-10cm} && \end{alignedat}\]

παράγεται του κώδικα

\begin{alignedat}{2}
&\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b} &&=\frac{a^2}{a(b+c)}+\frac{b^2}{b(c+a)}+\frac{c^2}{c(a+b)}\\
& &&=\frac{a^2}{ab+ac}+\frac{b^2}{bc+ab}+\frac{c^2}{ca+bc}\\
\geq &\frac{(a+b+c)^2}{(ab+ac)+(bc+ab)+(ca+bc)}=\frac{(a+b+c)^2}{2(ab+bc+ca)} \hspace{-10cm} &&
\\ \geq &\frac{3(ab+bc+ca)}{2(ab+bc+ca)}=\frac{3}{2} \hspace{-10cm} && \end{alignedat}

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση