Το πακέτο esint

Το παρόν άρθρο δε θα απασχολήσει τους περισσοτέρους μιας και η πλειοψηφία χρειάζεται τα βασικά σύμβολα. Το συγκεκριμένο πακέτο δίδει τη δυνατότητα γραφής επικαμπυλίων, επιφανειακών και άλλων ολοκληρωμάτων.

Η βασική εντολή με την οποία φορτώνεται είναι η

\usepackage{esint}

και με αυτή μπορούμε να γράψουμε τα ακόλουθα:

 • \oint

  και δίδει \displaystyle \oint.

 • \iint

  και δίδει \displaystyle \iint.

 • \iiint

  και δίδει \displaystyle \iiint.

 • \dotsint

  και δίδει \displaystyle \dotsint.

 • \oiint

  και δίδει \displaystyle \oiint.

 • \varoiint

  και δίδει \displaystyle \varoiint.

 • \sqint

  και δίδει \displaystyle \sqint

 • \sqiint

  και δίδει \displaystyle \sqiint.

 • \ointctrclockwise

  και δίδει \displaystyle \ointctrclockwise.

 • \ointclockwise

  και δίδει \displaystyle \ointclockwise

 • \varointclockwise

  και δίδει \displaystyle \varointclockwise.

 • \varointctrclockwise

  και δίδει \displaystyle \varointctrclockwise.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Καλό είναι τις εντολές αυτές όταν τις βάζουμε όρια να χρησιμοποιούμε και την εντολή \limits που έχουμε δει στις γενικές παρατηρήσεις στη κωδικοποίηση. Δείτε τη διαφορά

      \[\oint \limits_{|z|=1} \quad , \quad \oint_{|z|=1}\] 2. Όπως μπορείτε να δείτε με τη φόρτωση του πακέτου esint τα ολοκληρώματα αλλάζουν στη βασική γραμματοσειρά που είναι αυτή της \mathcal{AMS}. Στο blog αυτό χρησιμοποιούμε τη μαθηματική γραμματοσειρά Euler αλλά ύστερα από τη φόρτωση αυτού του πακέτου η μορφοποίηση του ολοκληρώματος πηγαίνει στη προεπιλεγμένη γραμματοσειρά της \LaTeX.

 3. Οι πρώτοι τρεις κώδικες τρέχουν και χωρίς το πακέτο esint. Όμως το διπλό και τριπλό ολοκλήρωμα δεν εμφανίζονται σωστά. Συγκεκριμένα αν δε φορτωθεί το πακέτο θα υπάρχει κενό ανάμεσα κάτι που με το πακέτο δεν υφίσταται.


Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση