Στοίχιση κειμένου

Στο παρόν άρθρο θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε στοίχιση κειμένου ή εικόνας αριστερά και δεξιά.

Με λίγα λόγια θα δούμε πώς μπορούμε να παράγουμε το αποτέλεσμα:

minipage

Ο κώδικας που δίδει το παραπάνω είναι ο παρακάτω:


\begin{minipage}[t]{.49\textwidth}
\raggedright
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
\end{minipage}% <-- Don't forget this one
%
\hfill
%
\begin{minipage}[t]{.49\textwidth}
\raggedleft
\begin{tabular}[t]{@{} r l @{}}% <-- Don't forget @{}!
\textbf{ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017} \\

\textbf{ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ} \dots \dots \dots \\

\textbf{ΦΑΡΣΑΛΑ} \dots \dots \dots \\

\textbf{ΤΑΞΗ} \dots \dots \dots
\end{tabular}
\end{minipage}

Δε θα μπω σε μεγάλη ανάλυση για το παραπάνω κώδικα αλλά θα αρκεστώ να πω πως η βασική εντολή είναι το

\begin{minipage}[ ] { }

το οποίο δέχεται δύο παραμέτρους. H πρώτη παράμετρος που εισάγεται στο [ ] είναι προαιρετική και μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα:

 • h

  που σημαίνει here (δηλ. εδώ)

 • t

  που σημαίνει top (δηλ. κορυφή)

 • b

  που σημαίνει bottom (δηλ. κάτω μέρος)

 • p

  που σημαίνει page of float

 

Μέσα στα άγκριστα βάζουμε διάφορες εντολές που επηρρεάζουν το μέγεθος του κειμένου  και άλλα όπως για παράδειγμα στο πάνω κώδικα που είδαμε. Η γενικότερα σύνταξη είναι η εξής

\begin{minipage}
%code to be executed
\end{minipage}
\begin{minipage} %μην αφήσετε κενό μεταξύ του τελευταίου και του αρχικού
%code to be executed
\end{minipage}

όπου

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση