Υδατογράφημα

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε στο έγγραφό μας ένα υδατογράφημα . Αυτό μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε για πολλούς λόγους όπως να στείλουμε ένα έγγραφο σε μία εκδοτική εταιρεία, να προστατέψουμε το πνευματικό μας περιεχόμενο , να διαφημίσουμε το λογότυπό μας ή άλλα.

Για να προσθέσουμε ένα υδατογράφημα στο έγγραφό μας ενεργοποιούμε το πακέτο

\usepackage{draftwatermark]

και στη συνέχεια

\SetWatermarkText{τίτλος υδατογραφήματος}
\SetWatermarkLightness{ φωτεινότητα}
\SetWatermarkScale{κλίμακα}

Οι παραπάνω εντολές ρυθμίζουν το αντίστοιχο κείμενο που θα μπει ως υδατογράφημα, τη φωτεινότητα του υδατογραφήματος και φυσικά τη κλίμακα. Η προεπιλεγμένη κλίμακα είναι 1.2 που για ορισμένους είναι μικρή.

Από προεπιλογή το υδατογράφημα εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες. Αν δε θέλετε να γίνεται αυτό και να εμφανίζεται μόνο στην αρχική τότε ενεργοποιείτε στο προοΐμιο την εντολή

\usepackage[firstpage]{draftwatermark]

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση