Ορίζοντας νέες συναρτήσεις ή τελεστές

Είδαμε στο άρθρο ( εισαγωγή στις μακροεντολές ( #1) ) πώς να ορίσουμε συναρτήσεις οι οποίες δεν υπάρχουν έτοιμες στο \TeX. Στο εκεί άρθρο το κάναμε με την εντολή

\newcommand

Δυστυχώς όμως ο τρόπος αυτός δεν είναι ενδεδειγμένος διότι μία νέα συνάρτηση ή ένας νέος τελεστής θα πρέπει να μπορεί να πάρει και όρια όπως για παράδειγμα το \sup \limits_{x \in [0, +\infty)} f(x). ΄Οπως ορίσαμε πριν τις συναρτήσεις χάνουμε , δυστυχώς , τα όρια.

Για το σκοπό αυτό υπάρχουν δύο εντολές που θα μας βοηθήσουν να υλοποιήσουμε τις νέες μας συναρτήσεις ή τελεστές.

Η εντολή που κάνει τη δουλειά αυτή είναι η

\DeclareMathOperator{name } {definition }

και χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ στο προοΐμιο. Αυτόματα το \TeX θα βάλει το νέο τελεστή σα να είναι συνάρτηση και δε πάρουμε αποτέλεσματα της μορφής sin . Η παραπάνω εντολή όμως ορίζει τελεστές οι οποίοι δε θα πάρουν ποτέ όρια.

Για να ορίσουμε τελεστή με όρια βάζουμε ένα * στο τέλος της μακρόεντολής. Για παράδειγμα

\DeclareMathOperator*{name}{definition}


ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Μπορείτε να ορίσετε τελεστές και με την εξής διαδικασία


\newcommand{name}{\operatorname{name}}

Η παραπάνω διαδικασία έχει το θετικό ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να κάνετε renecommand κάτι που με το τρόπο που παρουσιάστηκε παραπάνω δε μπορείτε.,


 


Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση