Εισαγωγή στο TiKZ

Το TikZ είναι ένα πανίσχυρο πακέτο το οποίο δίδει τη δυνατότητα σχεδίασης κυρίως 2D σχημάτων. Μπορεί να κάνει και 3D σχήματα αλλά έχει πολλούς περιορισμούς . Επίσης μπορεί να κάνει και ορισμένες συναρτήσεις , τουλάχιστον τις βασικές. Για πιο πολύπλοκες συναρτήσεις υπάρχει το gnuplot .

Τα αρχικά του σημαίνουν Tikz ist kein Zeichenprogramm και αποδίδει αυτό που είναι το πακέτο, ότι δηλαδή δεν είναι σχεδιαστικό πρόγραμμα. Γράφτηκε από τον Till Tantau και πλέον οι συνεχιστές του είναι οι Till Tantau και Christian Feuersänger.

Το βασικό πακέτο είναι το PGF/ TikZ το οποίο είναι αλληλουχία γλωσσών για να παράγουν κλιμακούμενα διανυσματικά γραφικά. Ενώ το PGF είναι γραμμένο σε χαμηλή γλώσσα προγραμματισμού το Tikz είναι ουσιαστικά ένα σύνολο υψηλότερων μακροεντολών που καλούν το PGF.

Πολλά σχεδιαστικά προγράμματα μπορούν να παράγουν κώδικα TikZ συμπεριλαμβανομένου και το δημοφιλούς λογισμικού Geogebra.

1. Γιατί πρέπει να μάθω να χρησιμοποιώ το TikZ ;

Το tikz είναι ένα πανίσχυρο πακέτο του \TeX που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε υψηλής ποιότητας εικόνες ή γραφικά . Επίσης , είναι πλήρης παραμετρικοποιήσιμο και κατά συνέπεια μπορείτε στη κυριολεξία να παράγετε το ό, τιδήποτε.

2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του πακέτου αυτού;

Το βασικό μειονέκτημα του πακέτου αυτού είναι πως χρειάζεται αρκετός χρόνος για την εκμάθηση του. Σε καμία περίπτωση δε πρόκειται να μάθετε το πακέτο αυτό ή και τα άλλα συγγενικά του ( π.χ gnuplot, PSTricks , Incscape, Metapost , κτλ) μέσα σε λίγες ώρες ή λίγες μέρες.

Τα πλεονεκτήματα από την άλλη είναι πολλά. Αναφέρουμε ορισμένα:

  • Παράγει υψηλής ποιότητας γραφικά.
  • Είναι πλήρης παραμετρικοποιήσιμο.
  • Έχει τη δυνατότητα να παράγει πολύπλοκα σχήματα.
  • Μειώνει το μέγεθος του αρχείου. Αν φτιάξετε την είκονα σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα και στη συνέχεια να τη περάσετε ως συνημμένη στο αρχείο καταλαβαίνετε πως το μέγεθος του αρχείου θα μεγαλώσει. Φυσικά υπάρχουν περιπτώσεις που δε θα μπορείτε να φτιάξετε την εικόνα με κώδικα και θα πρέπει να τη περάσετε ως συνημμένη.
  • Μειώνει τη χρήση εξωτερικών προγραμμάτων σχεδιάσης. Οι μαθηματικοί έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν με το πακέτο αυτό πίνακα προσήμου , πίνακα μονοτονίας καθώς και κυρτότητας, οι χημικοί έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν διαγράμματα και οι φυσικοί ελατήρια.
  • Σας δίδει μέσα από τις πολλές βιβλιοθήκες του τη δυνατότητα να κάνετε καλύτερο styling τα γραφήματά σας.

 

3. Πώς ενεργοποιώ το πακέτο ;

Το πακέτο TikZ υπάρχει στις βασικές εκδόσεις του \TeX και το ενεργοποιείτε μέσω της εντολής από το προοΐμιο

\usepackage{pgf,tikz}
\usepackage{tkz-tab}
\usetikzlibrary{fit, shapes,snakes,arrows,intersections, backgrounds,calc, trees}
\usetikzlibrary{scopes,svg.path,shapes.geometric,shadows}

Τα δύο πρώτα είναι βασικά πακέτα. Το πακέτο tkz – tab θα μας επιτρέψει να φτιάξουμε πίνακα μονοτονίας ή κυρτότητας και τα τελευταία δύο είναι βιβλιοθήκες έτσι ώστε να μπορεί να κάνει το tikz κάποια styling που θα ορίσουμε.

Δε θα προχωρήσω σε άλλα πράγματα στο συγκεκριμένο άρθρο και θα σταματήσω εδώ. Στα επόμενα άρθρα θα καλύψουμε βασικά σχέδια και styling καθώς και πίνακες μονοτονίες κτλ. Μέχρι τότε απολαύστε το καφέ σας.

Rendered by QuickLaTeX.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση