Ειδικά σύμβολα

Είχαμε πει στην αρχή πως τα πρώτα 4 πακέτα που θα πρέπει να φορτώσετε πριν αρχίσετε τη συγγραφή του κειμένου σας είναι αυτά της \mathcal{AMS}.

Ένα από αυτά το τρίτο συγκεκριμένα είναι το πακέτα amssymb. Μέσω αυτού του πακέτου φορτώνονται οι παρακάτω δύο σημαντικές εντολές

\mathbb{ }
\mathcal{ }

με ορίσματα κεφαλαία αγγλικά γράμματα. Με τη πρώτη εντολή εισάγονται τα σύνολα των αριθμών , δηλ. των φυσικών , των ακεραίων, των ρητών , των πραγματικών , των μιγαδικών κοκ. Εμφανίζονται παρακάτω:

\mathbb{N} \; , \; \mathbb{Z} \; , \; \mathbb{Q} \; , \; \mathbb{R} \; , \; \mathbb{C}

Με τη δεύτερη εντολή εισάγονται καλλιγραφικά κεφαλαία γράμματα που μπορεί να χρησιμεύσουν για να δηλώσουν ο,τιδήποτε. Για παράδειγμα για να δηλώσουμε το μετασχηματισμό Laplace χρησιμοποιούμε το γράμμα \mathcal{L} ενώ για το μετασχηματισμό Fourier το γράμμα \mathcal{F} .

Επίσης μέσω του πακέτου αυτού ορίζεται μία άλλη σημαντική εντολή η \mathfrak{ } . Ουσιαστικά πρόκειται για τη παλιά Γερμανική  fractur γραφή. Ας δούμε τα προηγούμενα σύμβολα μέσω αυτής της γραφής \mathfrak{F} \; , \; \mathfrak{L}. Η εντολή αυτή παίρνει ως ορίσματα τόσο κεφαλαία όσο και μικρά γράμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

H  \LaTeX δε παίρνει ποτέ ως όρισμα σε μαθηματική παράσταση ελληνικά γράμματα. Σε περίπτωση που το κάνετε αυτό θα σας γυρίσει ένα μήνυμα σφάλματος. Τα Ελληνικά γράμματα έχουν δικό τους κώδικα.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση