Ομάδες και περιβάλλοντα

1. Ομάδες

Πρόκειται για σετ εντολών που περιορίζονται για “τοπική” χρήση. Η σύνηθες χρήση των ομάδων είναι είτε στους δείκτες είτε στους εκθέτες είτε στα πλάγια γράμματα είτε στα έντονα γράμματα.

Continue reading “Ομάδες και περιβάλλοντα”

Ελληνικοί χαρακτήρες

Είπαμε λίγο πιο πριν πως η \LaTeX  δε δέχεται ως όρισμα στο μαθηματικό περιβάλλον ελληνικούς χαρακτήρες . Για αυτούς υπάρχουν κώδικες που πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε φορά που θέλουμε να εμφανίσουμε ένα ελληνικό γράμμα.

Continue reading “Ελληνικοί χαρακτήρες”