Εισαγωγή στις μακροεντολές (#1)

Στα προηγούμενα άρθρα είδαμε βασικά πράγματα που μας επιτρέπουν να γράφουμε απλά έγγραφα. Χρησιμοποιήσαμε διάφορα πακέτα ώστε να πετύχουμε το σκοπό που θέλουμε και είδαμε απ’ έξω απ’ έξω τη χρήση αυτών. Όμως όλη η καρδιά της \LaTeX χτυπάει στις μακροεντολές. Είναι αυτές με τις οποίες εξαναγκάζουμε το \TeX να κάνει συγκεκριμένες λειτουργίες ή αλλάζουμε με τρόπο που θέλουμε εμείς τις ήδη υπάρχουσες.

Continue reading “Εισαγωγή στις μακροεντολές (#1)”

Γραφικά

Θα κλείσουμε τα βασικά στοιχεία λέγοντας λίγα λόγια για τα γραφικά ( ή κατά κόσμον εικόνες ). Για το άρθρο αυτό θα δουλέψουμε με τον κειμενογράφο TeX Studio αλλά σπεύδω να τονίσω πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αν έχετε κάποιον άλλο π.χ TeX Maker. Ουσιαστικά πρόκειται να είναι ένα Q&A το άρθρο παρακάτω.

Continue reading “Γραφικά”

Υδατογράφημα

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε στο έγγραφό μας ένα υδατογράφημα . Αυτό μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε για πολλούς λόγους όπως να στείλουμε ένα έγγραφο σε μία εκδοτική εταιρεία, να προστατέψουμε το πνευματικό μας περιεχόμενο , να διαφημίσουμε το λογότυπό μας ή άλλα.

Continue reading “Υδατογράφημα”

Το πακέτο esint

Το παρόν άρθρο δε θα απασχολήσει τους περισσοτέρους μιας και η πλειοψηφία χρειάζεται τα βασικά σύμβολα. Το συγκεκριμένο πακέτο δίδει τη δυνατότητα γραφής επικαμπυλίων, επιφανειακών και άλλων ολοκληρωμάτων.

Continue reading “Το πακέτο esint”