Εισαγωγή στο TiKZ

Το TikZ είναι ένα πανίσχυρο πακέτο το οποίο δίδει τη δυνατότητα σχεδίασης κυρίως 2D σχημάτων. Μπορεί να κάνει και 3D σχήματα αλλά έχει πολλούς περιορισμούς . Επίσης μπορεί να κάνει…