Εισαγωγή στο TiKZ

Το TikZ είναι ένα πανίσχυρο πακέτο το οποίο δίδει τη δυνατότητα σχεδίασης κυρίως 2D σχημάτων. Μπορεί να κάνει και 3D σχήματα αλλά έχει πολλούς περιορισμούς . Επίσης μπορεί να κάνει και ορισμένες συναρτήσεις , τουλάχιστον τις βασικές. Για πιο πολύπλοκες συναρτήσεις υπάρχει το gnuplot .

Continue reading “Εισαγωγή στο TiKZ”

Ορίζοντας νέες συναρτήσεις ή τελεστές

Είδαμε στο άρθρο ( εισαγωγή στις μακροεντολές ( #1) ) πώς να ορίσουμε συναρτήσεις οι οποίες δεν υπάρχουν έτοιμες στο \TeX. Στο εκεί άρθρο το κάναμε με την εντολή

\newcommand

Δυστυχώς όμως ο τρόπος αυτός δεν είναι ενδεδειγμένος διότι μία νέα συνάρτηση ή ένας νέος τελεστής θα πρέπει να μπορεί να πάρει και όρια όπως για παράδειγμα το \sup \limits_{x \in [0, +\infty)} f(x). ΄Οπως ορίσαμε πριν τις συναρτήσεις χάνουμε , δυστυχώς , τα όρια.

Continue reading “Ορίζοντας νέες συναρτήσεις ή τελεστές”

Εισαγωγή στις μακροεντολές (#2)

Συνεχίζοντας τη περιήγηση στο κόσμο των μακροεντολών θα δούμε πως μπορούμε να κάνουμε αντικατάσταση ήδη γραμμένες εντολές. Στο προηγούμενο άρθρο ( εισαγωγή στις μακροεντολές (#1) ) είδαμε πώς να ορίσουμε νέες εντολές και όχι πώς να αντικαταστήσουμε.

Continue reading “Εισαγωγή στις μακροεντολές (#2)”

Εισαγωγή στις μακροεντολές (#1)

Στα προηγούμενα άρθρα είδαμε βασικά πράγματα που μας επιτρέπουν να γράφουμε απλά έγγραφα. Χρησιμοποιήσαμε διάφορα πακέτα ώστε να πετύχουμε το σκοπό που θέλουμε και είδαμε απ’ έξω απ’ έξω τη χρήση αυτών. Όμως όλη η καρδιά της \LaTeX χτυπάει στις μακροεντολές. Είναι αυτές με τις οποίες εξαναγκάζουμε το \TeX να κάνει συγκεκριμένες λειτουργίες ή αλλάζουμε με τρόπο που θέλουμε εμείς τις ήδη υπάρχουσες.

Continue reading “Εισαγωγή στις μακροεντολές (#1)”