Υδατογράφημα

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε στο έγγραφό μας ένα υδατογράφημα . Αυτό μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε για πολλούς λόγους όπως να στείλουμε ένα έγγραφο σε μία εκδοτική εταιρεία, να προστατέψουμε το πνευματικό μας περιεχόμενο , να διαφημίσουμε το λογότυπό μας ή άλλα.

Continue reading “Υδατογράφημα”

Το πακέτο esint

Το παρόν άρθρο δε θα απασχολήσει τους περισσοτέρους μιας και η πλειοψηφία χρειάζεται τα βασικά σύμβολα. Το συγκεκριμένο πακέτο δίδει τη δυνατότητα γραφής επικαμπυλίων, επιφανειακών και άλλων ολοκληρωμάτων.

Continue reading “Το πακέτο esint”