Γραφικά

Θα κλείσουμε τα βασικά στοιχεία λέγοντας λίγα λόγια για τα γραφικά ( ή κατά κόσμον εικόνες ). Για το άρθρο αυτό θα δουλέψουμε με τον κειμενογράφο TeX Studio αλλά σπεύδω…

Υδατογράφημα

Στο παρόν άρθρο θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε στο έγγραφό μας ένα υδατογράφημα . Αυτό μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε για πολλούς λόγους όπως να στείλουμε ένα έγγραφο…

Το πακέτο esint

Το παρόν άρθρο δε θα απασχολήσει τους περισσοτέρους μιας και η πλειοψηφία χρειάζεται τα βασικά σύμβολα. Το συγκεκριμένο πακέτο δίδει τη δυνατότητα γραφής επικαμπυλίων, επιφανειακών και άλλων ολοκληρωμάτων.