Γενικές παρατηρήσεις πάνω στη κωδικοποίηση

Θα κλείσουμε το κεφάλαιο της κωδικοποίησης δίδοντας κάποιες γενικές παρατηρήσεις στο πώς μπορούμε να κωδικοποιούμε καλύτερα.

Continue reading “Γενικές παρατηρήσεις πάνω στη κωδικοποίηση”

Μαθηματικές Παραστάσεις [Μέρος IV]

Τι πιο σύνηθες σύμβολο στα μαθηματικά αλλά και στις θετικές επιστήμες γενικότερα από τα βέλη ? Για παράδειγμα βλέπουμε σε διάφορες μαθηματικές ασκήσεις “Δίδεται η συνάρτηση f:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}…” Πώς όμως θα φτιάξουμε τα βελάκια ;

Continue reading “Μαθηματικές Παραστάσεις [Μέρος IV]”