Ελληνικοί χαρακτήρες

Είπαμε λίγο πιο πριν πως η \LaTeX  δε δέχεται ως όρισμα στο μαθηματικό περιβάλλον ελληνικούς χαρακτήρες . Για αυτούς υπάρχουν κώδικες που πρέπει να χρησιμοποιούμε κάθε φορά που θέλουμε να εμφανίσουμε ένα ελληνικό γράμμα.

Continue reading “Ελληνικοί χαρακτήρες”

Δεσμευμένα σύμβολα

Όπως κάθε γλώσσα έτσι και η \LaTeX δεσμεύει 11 σύμβολα για εσωτερικές λειτουργίες. Τα 10 από αυτά είναι τα ακόλουθα:

τα οποία όπως είναι λογικό επιτελούν κάποιες λειτουργίες.

Continue reading “Δεσμευμένα σύμβολα”