Γενικές παρατηρήσεις πάνω στη κωδικοποίηση

Θα κλείσουμε το κεφάλαιο της κωδικοποίησης δίδοντας κάποιες γενικές παρατηρήσεις στο πώς μπορούμε να κωδικοποιούμε καλύτερα.

Continue reading “Γενικές παρατηρήσεις πάνω στη κωδικοποίηση”