Η αναζήτηση βρήκε 61 εγγραφές

από Tolaso
Τρί Ιουν 01, 2021 1:39 pm
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Βελοδιαγράμματα
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 1450

Βελοδιαγράμματα

Ο παρακάτω κώδικας \documentclass[12pt]{standalone} \usepackage{amsmath} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{pgf,tikz} \usepackage{tkz-tab} \usetikzlibrary{shapes,snakes,arrows,backgrounds} \usetikzlibrary{scopes,svg.path,shapes.geometric,shadows} \usetikzlibrary{fit,arrows, backg...
από Tolaso
Πέμ Μαρ 18, 2021 10:11 am
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας
Απαντήσεις: 8
Προβολές: 12128

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Πίνακας μονοτονίας με \TkzTabIma και \TkzTabVal O κώδικας \begin{tikzpicture} \tikzset{arrow style/.style = {>->, line width=1pt}} \tkzTabColors[backgroundcolor=yellow!20] \tkzTabInit[color, colorT = yellow!20, colorC = lightgray!20!, colorL = gray!40, colorV = lightgray!20,espcl=3]% {$x$/1,$f''(x)...
από Tolaso
Τρί Δεκ 08, 2020 7:01 pm
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Άγκιστρο στο tikz
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2284

Άγκιστρο στο tikz

Θα φτιάξουμε μέρη από το παρακάτω σχήμα. Στιγμιότυπο από 2020-12-08 18-05-35.png Θα δουλέψουμε με το tikz αλλά θα φορτώσουμε μία βιβλιοθήκη του. Έτσι , στο προοίμιο βάζουμε \usepackage{tikz} \usepackagelibrary{snakes} Το δύσκολο κομμάτι του σχήματος είναι τα άγκιστρα. Ο κώδικας \draw[decorate,decora...
από Tolaso
Τρί Νοέμ 17, 2020 10:33 pm
Δ. Συζήτηση: Γραμματοσειρές και Χαρακτήρες
Θέμα: GFS Didot
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2723

GFS Didot

Θα φορτώσουμε μία μοντέρνα ελληνική γραμματοσειρά για να τη χρησιμοποιήσουμε στο κυρίως έγγραφό μας. \setmainfont{GFS Didot} Κάνουμε compile μέσω XeLaTeX. \documentclass[12pt]{memoir} \usepackage{amsmath} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{amsthm} \usepackage{polyglossia} \usepac...
από Tolaso
Σάβ Οκτ 24, 2020 6:26 pm
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Πρόσημο διαδοχικών ριζών
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2228

Πρόσημο διαδοχικών ριζών

Θα φτιάξουμε το παρακάτω texstudio_ow2981-1(1).png Στο προοίμιο φορτώνουμε το πακέτο tikz μέσω της εντολής \usepackage{tikz} και στο κυρίως κείμενο γράφουμε \begin{tikzpicture}[scale=1.1] \draw[->] (-2, 0) -- (4,0) node[below]{$x$}; \draw[->] (0, -1) -- (0, 2.5) node[left]{$y$}; \draw[line width=1.6...
από Tolaso
Τρί Αύγ 25, 2020 9:35 am
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Όριο συνάρτησης στο x_0
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2343

Όριο συνάρτησης στο x_0

\documentclass[12pt]{standalone} \usepackage{tikz} \begin{document} \begin{tikzpicture} \draw[->] (-2, 0) -- (4, 0) node[below]{$x$}; \draw [->] (0, -1) -- (0, 3) node[left]{$y$}; \draw[line width=1.6pt, cyan!60!black] (-1,-1) to[out=10,in=70-180] (1,1)% to[out=70,in=0-180] (2,2)% to[out=0,in=0-180...
από Tolaso
Δευ Ιούλ 13, 2020 10:59 am
Δ. Συζήτηση: Στοχειοθεσία κειμένου
Θέμα: Στοιχεία εγγράφου | Metadata
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 4459

Re: Στοιχεία εγγράφου | Metadata

Κώδικας: Επιλογή όλων

%use with XeLaTeX
\usepackage[pdfauthor={Your Name},
      pdftitle={The Title},
      pdfsubject={The Subject},
      pdfkeywords={Some Keywords},
      pdfproducer={XeLateX with hyperref},
      pdfcreator={Xelatex}]{hyperref}
από Tolaso
Κυρ Ιούλ 05, 2020 12:36 pm
Δ. Συζήτηση: Γραφικά, Εικόνες , Πίνακες
Θέμα: Άθροισμα διανυσμάτων
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2494

Άθροισμα διανυσμάτων

\documentclass[12pt, a4paper]{standalone} \usepackage{amsmath} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{tikz} \begin{document} \begin{tikzpicture} \draw [thick , ->] (0,0) -- (2, 2); \draw (0.8, 1) node[above]{$\mathbf{a}$}; \draw [thick , ->] (1, 3) -- (3, 3); \draw (2, 3) node[above...
από Tolaso
Κυρ Ιουν 07, 2020 2:04 pm
Δ. Συζήτηση: Στοχειοθεσία κειμένου
Θέμα: Αρίθμηση θεωρημάτων με το tcolorbox
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 2854

Αρίθμηση θεωρημάτων με το tcolorbox

Θα δούμε πώς μπορούμε να παράγουμε το παρακάτω στη LaTeX. Αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά είναι αυτόματη αρίθμηση στα θεωρήματα , τις προτάσεις αλλά και στους ορισμούς. Στιγμιότυπο από 2020-06-07 16-56-23.png Θα χρησιμοποιήσουμε το πακέτο \usepackage[most]{tcolorbox} καθώς και τη βιβλιοθήκη αυτού \ne...
από Tolaso
Δευ Μαρ 02, 2020 9:09 am
Δ. Συζήτηση: Στοχειοθεσία κειμένου
Θέμα: Δημιουργία μενού εστιατορίου
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 5243

Δημιουργία μενού εστιατορίου

Θα δημιουργήσουμε το παρακάτω. sample-menu-1.png και ο κώδικας που το δημιουργεί είναι ο παρακάτω. %compile with XeLaTeX \documentclass[12pt]{article} \usepackage[greek, ngerman]{babel} \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[T1]{fontenc} \usepackage[textwidth=12cm,centering]{geometry} \usepackage[...