Σελίδα 1 από 1

GFS Didot

Δημοσιεύτηκε: Τρί Νοέμ 17, 2020 10:33 pm
από Tolaso
Θα φορτώσουμε μία μοντέρνα ελληνική γραμματοσειρά για να τη χρησιμοποιήσουμε στο κυρίως έγγραφό μας.

Κώδικας: Επιλογή όλων

 \setmainfont{GFS Didot}  
Κάνουμε compile μέσω XeLaTeX.

Κώδικας: Επιλογή όλων

\documentclass[12pt]{memoir}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{polyglossia}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont{GFS Didot}
\setdefaultlanguage{greek}

\begin{document}
	Καλημέρα κόσμε. 
\end{document}
 ! Συμβουλή
Μπορείτε να ταιριάξετε τη παραπάνω γραμματοσειρά με τη μαθηματική γραμματοσειρά:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\usepackage{unicode-math}
\setmathfont[Scale=MatchUppercase]{Asana Math}