Σελίδα 1 από 1

Σωστή εμφάνιση σελιδοδεικτών

Δημοσιεύτηκε: Παρ Μάιος 03, 2019 6:36 pm
από Community Bot
Κατά τη συγγραφή ενός εγγράφου .tex είναι συχνό το φαινόμενο να χρησιμοποιούμε τις εντολές:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\chapter
\section
\subsection
Κατά τη μεταγλώττιση του εγγράφου , αυτά εγγράφονται στους σελιδοδείκτες του εγγράφου. Για παράδειγμα ο παρακάτω κώδικας

Κώδικας: Επιλογή όλων

\documentclass[12pt, a4paper]{memoir}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage[english, greek]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\begin{document}
	\chapter{1ο κεφάλαιο}
	
	\chapter{2ο Κεφάλαιο}
	
	\section{Καλημέρα κόσμε}
	
	\section{Καλησπέρα κόσμε}
	
	\section{Καληνύχτα κόσμε}
\end{document}

δίδει κενούς σελιδοδείκτες ή σελιδοδείκτες με κινέζικα γράμματα. Η λύση είναι απλή. Φορτώνουμε το πακέτο

Κώδικας: Επιλογή όλων

\usepackage[pdfencoding=auto]{hyperref}

Συνεπώς,


ο κώδικας

Κώδικας: Επιλογή όλων

\documentclass[12pt, a4paper]{memoir}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage[english, greek]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}

%εισαγωγή σελιδοδεικτών

\usepackage[pdfencoding=auto]{hyperref}

\begin{document}
	\chapter{1ο κεφάλαιο}
	
	\chapter{2ο Κεφάλαιο}
	
	\section{Καλημέρα κόσμε}
	
	\section{Καλησπέρα κόσμε}
	
	\section{Καληνύχτα κόσμε}
\end{document}

δίνει τους σελιδοδείκτες σωστά στο PDF.