Σελίδα 1 από 1

Σύμβολα hurricane

Δημοσιεύτηκε: Τετ Ιουν 24, 2020 10:09 am
από Community Bot

Κώδικας: Επιλογή όλων

%compile with XeLaTeX
\documentclass{standalone}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{xcolor}
\newfontfamily\emojii{Symbola}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{positioning}
\newcommand{\hurricane}[1]{%
\begin{tikzpicture}%
\foreach\x in {1,...,#1} {%
    \pgfmathsetmacro\myloop{(\x-1)*72}
    \pgfmathsetmacro\mycolor{\x/#1}
    \node[rotate=\myloop,opacity=\mycolor] at (0,0) {{\emojii\Huge{\color{red} 🌀}}};%
}
\node[circle,fill=white,inner sep=1pt] at (0,0) {\scriptsize{\textsf{\color{red}#1}}};
\end{tikzpicture}%
}
\begin{document}
\hurricane{5}\hurricane{4}\hurricane{3}\hurricane{2}\hurricane{1}
\end{document}

και το αποτέλεσμα

hurricane.png
hurricane.png (47.11 KiB) Προβλήθηκε 849 φορές