Σελίδα 1 από 1

Πρόσημο διαδοχικών ριζών

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Οκτ 24, 2020 6:26 pm
από Tolaso
Θα φτιάξουμε το παρακάτω

texstudio_ow2981-1(1).png
texstudio_ow2981-1(1).png (11.33 KiB) Προβλήθηκε 339 φορές
Στο προοίμιο φορτώνουμε το πακέτο tikz μέσω της εντολής

Κώδικας: Επιλογή όλων

\usepackage{tikz}
και στο κυρίως κείμενο γράφουμε

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}[scale=1.1]
\draw[->] (-2, 0) -- (4,0) node[below]{$x$};
\draw[->] (0, -1) -- (0, 2.5) node[left]{$y$};
\draw[line width=1.6pt , cyan!60!black]  plot[smooth,domain=-1.4:3.24] 
(\x, {-0.05*(\x+1)^3*(\x-0.2)*(\x-1.2)*(\x-2.2)^2*(\x-3.2)});
\draw[cyan!60!black, fill=cyan!60!black] (-1, 0) circle(3pt);
\draw[cyan!60!black, fill=cyan!60!black] (0.2, 0) circle(3pt);
\draw[cyan!60!black, fill=cyan!60!black] (1.2, 0) circle(3pt);
\draw[cyan!60!black, fill=cyan!60!black] (2.2, 0) circle(3pt);
\draw[cyan!60!black, fill=cyan!60!black] (3.2, 0) circle(3pt);
\draw (-1 , 0) node[below]{$\rho_1$};
\draw (0.2, 0) node[above right]{$\rho_2$};
\draw (1.2, 0) node[below]{$\rho_3$};
\draw (2.2, 0) node[below]{$\rho_4$};
\draw (3.2, 0) node[below right]{$\rho_5$};
\draw (-1.5, -0.3) node[]{$-$};
\draw (-0.3, 0.1) node[]{$+$};
\draw (0.7, -0.2) node[]{$-$};
\draw (1.65, 0.1) node[]{$+$};
\draw (2.8 , 0.6) node[]{$+$};
\draw (3.6, -0.6) node[]{$-$};
\end{tikzpicture}