Τι πρέπει να γνωρίζετε για το LaTeX ;

Τι είναι η LaTeX ;

Όλοι μας έχουμε ακούσει τον όρο \LaTeX αλλά πολλοί από μας αγνοούμε τη σημασία του. Ας ξεκινήσουμε τονίζοντας πως προφέρεται Λάτεχ και όχι κάπως αλλιώς. Η \LaTeX είναι μία γλώσσα γραφής κειμένων σχεδιασμένη από τον Donald E. Knuth και χρησιμοποιείται ευρέως στη προετοιμασία επιστημονικών κειμένων, θέσεων , πανεπιστημιακών βιβλίων κ.τ.λ. Στηρίζεται στο σύστημα στοιχειοθεσίας TeX και είναι αρκετά ευέλικτη καθώς επίσης και πλήρως παραμετρικοποιήσιμη.

Continue reading “Τι πρέπει να γνωρίζετε για το LaTeX ;”